Opinia o dziecku do MOPS – przedszkole

17 

Opinia o dziecku w przedszkolu może zostać wydana rodzicom, ale także takim podmiotom jak Ośrodek Pomocy Społecznej. Opinia do MOPS najczęściej wiąże się z chęcią objęcia rodziny pomocą Asystenta Rodziny, który wspiera rodziców w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi i zarządzaniu gospodarstwem domowym.

Opinia o uczniu przedszkola do MOPS powinna zostać przygotowana niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu maksymalnie 7 dni – zgodnie z zapisami statutu placówki oświatowej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje uwzględnia się w opinii o dziecku w przedszkolu do MOPS?

Opinia o przedszkolaku może zawierać różne informacje, w zależności od tego, na jaki cel jest przedstawiana. Zazwyczaj uwzględnia się w niej dane opisujące ogólną sylwetkę dziecka, czyli jego imię, nazwisko, nazwę grupy.

Opinia wskazuje, z jakiego powodu wychowawca przystąpił do jej przygotowania. Zawiera także informacje o rozwoju fizycznym, emocjonalnym, poznawczym czy społecznym dziecka.

Opinia do MOPS nie skupia się jednak znacząco na poziomie rozwoju małego ucznia. Odpowiada przede wszystkim na pytania związane ze współpracą placówki z rodzicami, czy też z tym, w jaki sposób sprawują oni swoją opiekę nad dzieckiem.

Jeśli opinia jest wydawana na wniosek MOPS, pismo może zawierać konkretne pytania, na które wychowawca powinien odpowiedzieć. W innym przypadku warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • który z rodziców przyprowadza/odbiera dziecko,
  • jak dziecko reaguje na obecność rodzica,
  • czy dziecko jest przyprowadzane/odbierane punktualnie,
  • czy rodzice terminowo realizują opłaty na rzecz przedszkola,
  • czy rodzice dbają o czysty ubiór, higienę, wyposażenie dziecka w przybory,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem, utrzymują kontakt z placówką,
  • który z rodziców przychodzi na spotkania z nauczycielami, itd.

Jaki cel ma sporządzenie opinii o dziecku w przedszkolu do MOPS?

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do MOPS najczęściej wiąże się z procedurą objęcia rodziny pomocą Asystenta. Asystent Rodziny jest osobą, która ma wspierać rodziców w realizowaniu ich podstawowych obowiązków wobec dziecka.

Jego zadaniem nie jest jednak bezpośrednie sprawowanie opieki nad dzieckiem (asystent nie jest opiekunką), lecz nadzorowanie rodziców, pomaganie im poprzez przypomnienia i udzielanie wskazówek.

Asystent może przypominać rodzicom o konieczności zapłacenia rachunku, wyjaśnić, jak należy przygotowywać dziecko do przedszkola, jak spędzać z nim czas w domu itd. Opinia nauczyciela o dziecku w przedszkolu do MOPS ma podpowiedzieć ośrodkowi pomocy społecznej, czy rodzice potrzebują właśnie takiej pomocy. 

Czy przedszkole ma obowiązek przedstawienia opinii o dziecku w przedszkolu do MOPS?

Niezależnie od tego, czy o wydanie opinii do MOPS wystąpi sam ośrodek, czy rodzice dziecka, przedszkole musi przygotować opinię o funkcjonowaniu ucznia ze względu na fakt, że zadaniem placówki oświatowej jest między innymi współpraca z tymi podmiotami w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi.

Zasady wydawania opinii o dzieciach w przedszkolu powinien regulować statut placówki oświatowej. Za przygotowanie takiego dokumentu odpowiada najczęściej wychowawca grupy.

Tytuł dokumentu: Opinia o dziecku do MOPS - przedszkole

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Opinia o dziecku do MOPS - przedszkole
Opinia o dziecku do MOPS - przedszkole
17