Opinia o dziecku przedszkole – Przykłady

17 

Opinia o dziecku w przedszkolu może być potrzebna między innymi do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do sądu czy do MOPS. W zależności od jej przeznaczenia inna będzie także zawartość całego pisma.

O wydanie opinii może poprosić zarówno jeden z wymienionych organów, jak i rodzic. Przedszkole ma obowiązek wydać opinię zgodnie z zasadami określonymi w jej statucie, najczęściej bezzwłocznie, czyli w terminie do 7 dni.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera przykładowa opinia o dziecku z przedszkola?

Przykład opinii o dziecku w przedszkolu zawsze rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki małego ucznia, czyli od podania jego danych osobowych oraz informacji o grupie, do której uczęszcza.

Następnie nauczyciel może określić cel wydania opinii i przejść do jej zasadniczej treści, tj. opisu poziomu rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Każda opinia o dziecku w przedszkolu będzie zawierała również opis poziomu samodzielności malucha, jego relacji z rówieśnikami, stosunku do zasad panujących w przedszkolu, czy opis cech charakteru. Dokładna treść dokumentu zależna jest jednak przede wszystkim od stanu zdrowia dziecka oraz od celu wydania opinii. 

Jak napisać opinię o dziecku w przedszkolu do poradni?

Rodzice bardzo często składają w przedszkolu wnioski o opinię o dziecku do poradni. Taki wniosek wiąże się z koniecznością objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Poradnia zajmuje się zarówno dziećmi szczególnie uzdolnionymi, jak i tymi z problemami rozwojowymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opinia o dziecku w przedszkolu do poradni powinna wskazywać zatem, jakie są te uzdolnienia, problemy i potrzeby.

Wskazane jest, aby pismo opisywało dotychczas podjęte przez przedszkole działania (zajęcia terapeutyczne, dodatkowe) oraz ich efekty. Nauczyciel powinien zasugerować również, jakie zmiany w tym zakresie warto wprowadzić. 

Jak wygląda przykład opinii o dziecku w przedszkolu do sądu rodzinnego lub MOPS?

Inny charakter niż opinia o dziecku z przedszkola do poradni, ma opinia do takich organów jak MOPS czy sąd rodzinny. Te dwa ostatnie podmioty w szczególności zainteresowane będą bowiem nie rozwojem dziecka, lecz przede wszystkim współpracą z jego rodzicami.

W opinii do MOPS lub sądu nauczyciel może napisać:

  • który z rodziców przyprowadza i odbiera dziecko,
  • który z rodziców utrzymuje kontakt z przedszkolem,
  • czy rodzice terminowo regulują płatności wobec przedszkola,
  • czy dziecko przychodzi do przedszkola czyste, odpowiednio ubrane,
  • czy dziecko zostało wyposażone w niezbędne przybory, itd. 

Opinia nauczyciela o dziecku w przedszkolu może mieć znaczenie w kontekście sprawy rozwodowej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach związanych z prawami rodzicielskimi.

Jeśli zaś chodzi o opinię do ośrodka pomocy społecznej, to ta najczęściej potrzebna jest w procedurze obejmowania rodziny pomocą asystenta.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku przedszkole – Przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o dziecku przedszkole - Przykłady

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Opinia o dziecku przedszkole - Przykłady
Opinia o dziecku przedszkole - Przykłady
17