Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka

17 

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka to sprawozdanie z przebiegu praktyki, czyli podsumowanie praktyki przez samego praktykanta. Dokument uzupełnia opinię wydawaną przez opiekuna praktyk.

Jest źródłem autorefleksji, dlatego powinien zostać przygotowany rzetelnie – ma uwzględniać nie tylko mocne strony praktykanta, ale również jego problemy, nad którymi powinien pracować. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje należy uwzględnić w opinii praktykanta o przebiegu praktyki informatyka?

Praktyki informatyczne obejmują różne czynności związane z pracą na komputerze. Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka powinna uwzględniać przede wszystkim:

 • miejsce odbywania praktyki,
 • termin odbywania praktyki,
 • nazwę zajmowanego stanowiska,
 • listę obowiązków praktykanta. 

Sprawozdanie z przebiegu praktyki informatyka może odnosić się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych praktykanta. Osoba odbywająca praktyki powinna odnieść się do tego:

 • czy praktykant posiada odpowiednią wiedzę na temat zadań dotyczących informatyki,
 • czy praktykant zna technologie, narzędzia, techniki czy sprzęt stosowany w informatyce,
 • czy praktykant zna prawne i ekonomiczne skutki działań podejmowanych w ramach praktyki, 
 • czy praktykant zna zasady bezpieczeństwa pracy i ergonomii w zawodzie informatyka,
 • czy praktykant potrafi rozwiązywać problemy informatyczne,
 • czy praktykant potrafi posługiwać się różnymi źródłami informacji i zasobami publikowanymi w języku polskim/angielskim,
 • czy praktykant potrafi prezentować własne pomysły,
 • czy praktykant właściwie opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji podejmowanych zadań,
 • czy praktykant potrafi współpracować w zespole,
 • czy praktykant umie formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych,
 • czy praktykant dostrzega w tempo dezaktualizacji wiedzy informatycznej i wiele innych. 

Czym opinia praktykanta o przebiegu praktyk różni się od opinii o praktykancie?

Opinię o przebiegu praktyk – sprawozdanie z przebiegu praktyk informatyka – sporządza sam praktykant, analizując zgromadzoną wiedzę i zdobyte umiejętności. Taka opinia pozwala ocenić, czy praktyki przyniosły mu korzyści, których oczekiwał.

Dobrze sporządzona opinia jest też źródłem informacji zwrotnych dotyczących słabszych stron praktykanta jako przyszłego informatyka. Natomiast opinia o praktykancie jest przygotowywana z perspektywy przełożonego – opiekuna praktyk lub pracodawcy.

Ten ocenia praktykanta subiektywnie, odnosząc się do jakości jego pracy i ogólnej postawy. Zasadniczo, dokument może zawierać podobne informacje o miejscu, terminie i rodzaju odbywanych praktyk i zadaniach realizowanych przez praktykanta.

Jednak przełożony zawsze ocenia praktykanta nieco inaczej, z punktu widzenia zwierzchnika. Ze względu na swoje doświadczenie dostrzega także zarówno potencjał praktykanta, jak i jego ograniczenia czy trudności, które ten powinien starać się przezwyciężyć, aby efektywniej realizować się w zawodzie informatyka.

Warto wspomnieć przy tym, że opinia o praktykancie może być zarówno pozytywna, jak i negatywna lub neutralna. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka
Opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka
17