Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór

17 

ŻAK to szkoła policealna, czyli szkoła dla dorosłych. Osoba, która uczy się w takiej placówce, zawiera z nią umowę o kształcenie. Umowa ta określa warunki pobierania nauki w szkole policealnej, w tym także wysokość czesnego w przypadku kierunków płatnych oraz warunki wypowiedzenia umowy.

Co do zasady, wypowiedzenie umowy szkole ŻAK musi przyjmować formę pisemną. Odpowiedni dokument należy złożyć w sekretariacie placówki, najlepiej niezwłocznie po podjęciu decyzji o rezygnacji. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy można zrezygnować z nauki w szkole ŻAK?

Rezygnacja z nauki w szkole policealnej ŻAK jest możliwa w każdym czasie. Ponieważ jest to szkoła dla dorosłych, uczęszczanie do niej dla nikogo nie będzie obowiązkowe. Umowa zawarta z placówką powinna przewidywać dwa tryby wypowiedzenia umowy: natychmiastowy oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W pierwszym przypadku słuchacz musi posiadać ważny powód rezygnacji ze szkoły, zwykle związany z łamaniem przez nią jej podstawowych obowiązków – np. brak możliwości pobierania nauki z uwagi na przedłużające się zamknięcie placówki lub brak nauczycieli prowadzących.

Natomiast w drugim przypadku słuchacz nie musi podawać przyczyny swojej rezygnacji, ale jest zobowiązany do zachowania okresu wypowiedzenia. 

Czy wypowiedzenie umowy ŻAK ma negatywne konsekwencje?

Szkoła ŻAK nie powinna karać słuchacza za rezygnację z dalszej nauki. Jeśli ten składa wypowiedzenie umowy, ma jedynie obowiązek zachowania okresu wypowiedzenia określonego w treści kontraktu, np. jednomiesięcznego.

W tym czasie należy nadal opłacać ewentualne czesne, choć nie trzeba już pojawiać się na zajęciach. Szkoła nie może natomiast obciążyć rezygnującego słuchacza kosztami, z których wcześniej zwolniła go w ramach promocji – np. za darmowy pierwszy semestr nauki.

Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy ze szkołą ŻAK?

Rozwiązanie umowy ze szkołą policealną to dosyć często spotykane rozwiązanie. Przykładowe wypowiedzenie umowy ŻAK może wskazywać tutaj takie przyczyny rezygnacji jak:

  • zmiana planów życiowych,
  • wyjazd zagraniczny,
  • podjęcie pracy zarobkowej,
  • chęć zmiany kierunku kształcenia,
  • podjęcie studiów, itd. 

Zasadniczo, słuchacz nie ma jednak obowiązku tłumaczenia się ze swojej decyzji. Jego wypowiedzenie umowy musi zawierać jedynie dane obu stron, oświadczenie o wypowiedzeniu wraz z terminem wypowiedzenia oraz podpis.

Pismo można złożyć osobiście lub listownie. Warto jednak zanieść je samodzielnie do sekretariatu, ponieważ takie sprawy często załatwiane są od ręki. Słuchacz może otrzymać zatem zwrot swoich dokumentów, w tym kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Sam również powinien rozliczyć się z placówką, uiszczając zaległe płatności oraz zwracając legitymację, jeśli otrzymał takową od szkoły.

Należy zauważyć jednak, że jeżeli rezygnacja ma miejsce przed rozpoczęciem nauki (przed 1. września), słuchacz powinien odzyskać od placówki poniesione do tej pory koszty, czyli na przykład wpisowe lub zapłacone z wyprzedzeniem czesne. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wypowiedzenie umowy ŻAK - wzór

Aktualizacja: 2023-05-31

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Wypowiedzenie umowy ŻAK - wzór
Wypowiedzenie umowy ŻAK - wzór
17