Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

17 

Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu służy do rejestrowania obserwacji zajęć, czyli działań i postępów dzieci. Arkusz pomaga nauczycielom monitorować poziom rozwoju uczniów.

Na jego podstawie można także dostosować plan zajęć do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Co ważne, arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu może dotyczyć zarówno całej grupy, jak i jednego ucznia.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Co uwzględnić w przykładowym arkuszu obserwacji zajęć w przedszkolu?

Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu może odnosić się między innymi do:

 • zachowania dzieci,
 • postępów dzieci,
 • reakcji dzieci,
 • umiejętności rozwijanych przez dziecko w trakcie konkretnych aktywności,
 • interakcji dziecka z nauczycielami i uczniami.

Arkusz obserwacji zajęć powinien zawierać także uwagi i wnioski oraz ewentualne zalecenia, czyli propozycje działań, które należy podjąć, aby wspierać rozwój uczniów. Co ważne, arkusze powinny być wypełniane i analizowane regularnie.

Ma to na celu monitorowanie postępów dzieci, a także identyfikowanie tych obszarów, w obrębie których uczniowie wymagają dodatkowej pomocy. Na tej podstawie można bowiem dostosować plany zajęć w przedszkolu tak, aby każde dziecko rozwijało się jak najlepiej. 

Kto sporządza arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu?

Obserwacja zajęć w przedszkolu to cześć sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Obserwacji zajęć dokonuje odpowiedzialny za ten nadzór dyrektor lub inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, na przykład wicedyrektor.

Przepisy nie określają, jak powinien wyglądać arkusz zajęć, dlatego przedszkola opracowują zwykle swoje własne arkusze. Natomiast przykładowo wypełniony arkusz obserwacji ułatwia przygotowanie takiego dokumentu – zwłaszcza po raz pierwszy. 

Jaki jest cel obserwacji zajęć w przedszkolu?

Obserwacja zajęć w przedszkolu powinna mieć określony cel. Najczęściej jest nim:

 • analiza wiedzy, umiejętności, poziomu rozwoju dzieci,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczyciela,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
 • gromadzenie informacji w procesie ewaluacji pracy przedszkola,
 • badanie jakości pracy przedszkola,
 • sprawdzenie, czy nauczyciele przestrzegają praw dziecka i statutu placówki,
 • sprawdzenie realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • badanie poziomu realizacji podstawy programowej.

Warto wspomnieć przy tym, że obserwacje zajęć w przedszkolu mogą mieć różny charakter – diagnozujący, doradczo-doskonalący, oceniający i kontrolny. Obserwacja diagnozująca polega na obserwowaniu dzieci, ich postaw i aktywności na zajęciach.

Obserwacja doradczo-doskonaląca jest z kolei obserwacją warsztatu pracy nauczyciela. Służy diagnozie jego mocnych i słabych stron pracy. Obserwacja oceniająca wiąże się z ustalaniem oceny pracy nauczyciela, a kontrolna ma wniosek ze skargami na nauczyciela. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 135

Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
17