Obserwacja dziecka przykład – wzór

17 

Obserwacja dziecka ma na celu zbieranie informacji na temat umiejętności, poziomu rozwoju, postępów i zachowań dziecka w różnych obszarach. Obserwacja skupia się między innymi na umiejętnościach motorycznych, procesach myślowych, komunikacji, emocjach, funkcjonowaniu społecznym dziecka.

Celem sporządzenia późniejszego sprawozdania z takich obserwacji jest natomiast zrozumienie tego, jak dziecko rozwija się na poziomie fizycznym, społecznym, czy emocjonalnym w szkole lub w przedszkolu. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czym jest obserwacja dziecka?

Obserwacja dziecka nie powinna przyjmować formy egzaminu, lecz systematycznych działań. Jej celem jest zbadanie poziomu umiejętności dziecka, dokonanie oceny jego postępów, a także dostarczenie informacji przede wszystkim na temat uzdolnień ucznia oraz tych obszarów, w których wymaga on wsparcia.

Obserwacji należy dokonywać na podstawie codziennych czynności, zabaw dziecka oraz jego wytworów, czyli chociażby prac plastycznych. Arkusz obserwacji dziecka nauczyciel wypełnia zwykle kilka razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, pozwalających na ocenę postępów ucznia.

Obserwacji nie należy wykonywać w okresie adaptacji dziecka, ponieważ ten wiąże się z silnym stresem, który maskuje umiejętności młodego człowieka. Wskazane jest również, aby podsumowanie obserwacji dziecka przygotować minimum dwa, trzy razy w roku. 

Przykładowy arkusz obserwacji dziecka w wieku 3-5 lat

Przykład sprawozdania z obserwacji dziecka najmłodszego zawsze odnosi się do czterech obszarów rozwoju, czyli rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Ocenia się w nim umiejętności dziecka w odniesieniu do poziomu rozwoju, jaki dziecko w tym wieku powinno osiągnąć. Przykładowe spostrzeżenia z obserwacji dziecka w wieku 3-5 lat mogą dotyczyć:

  • podejmowania prób samodzielnego ubierania się,
  • samodzielnego korzystania z toalety,
  • samodzielnego mycia rąk,
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami,
  • współpracy z rodzicami dziecka,
  • umiejętności współpracy z rówieśnikami, itd.

Obserwacja dziecka w wieku 6 lat

Wnioski z obserwacji dziecka w wieku 6 lat mają związek z dokonaniem oceny gotowości szkolnej. Arkusz obserwacji powinien wskazywać w tym przypadku:

  • w jakim zakresie dziecko wymaga wsparcia,
  • jakiego wsparcia przedszkole udziela dziecku,
  • jakie działania trzeba podjąć, aby dziecko osiągnęło gotowość szkolną, 
  • na jakim poziomie dziecko osiągnęło gotowość szkolną i w jakim zakresie. 

Jak przeprowadzić dobrą obserwację dziecka?

Dobra obserwacja dziecka powinna charakteryzować się obiektywizmem i systematycznością. Jej charakter musi być szczegółowy i całościowy. Sama obserwacja powinna być również ukierunkowana na konkretny cel, np. poznawczy lub praktyczny.

Ocena dziecka nigdy nie powinna być powierzchowna. Nie należy też ujmować w niej informacji o zachowaniu czy kompetencjach dziecka bez kontekstu sytuacyjnego.

Warto pamiętać, że obserwacja dziecka jest czymś indywidualnym, dlatego zawsze odnosi się wyłącznie do obserwowanego ucznia – nie powinna zawierać porównań lub innych odniesień do rówieśników. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Obserwacja dziecka przykład – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Obserwacja dziecka przykład - wzór

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Obserwacja dziecka przykład - wzór
Obserwacja dziecka przykład - wzór
17