Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu – wzór

17 

Wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu to wyniki obserwacji zajęć, analiza zaobserwowanych zjawisk, podsumowanie obserwacji, a także zbiór refleksji i spostrzeżeń dotyczących zachowań, interakcji i działań mających miejsce w środowisku przedszkolnym.

Dzięki wnioskom z obserwacji zajęć placówka jest w stanie lepiej ocenić jakość swojej pracy i własne efekty wychowawcze oraz edukacyjne. Wyniki obserwacji zajęć pozwalają placówce podejmować lepsze decyzje w stosunku do dalszej pracy z dziećmi, a tym samym doskonalić program nauczania. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego mogą dotyczyć wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu?

Wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu mogą dotyczyć między innymi:

 • postępów dzieci,
 • osiągnięć dzieci,
 • skuteczności metod nauczania,
 • atmosfery na zajęciach,
 • organizacji i planowania zajęć,
 • współpracy między przedszkolem a rodzicami.

Na podstawie wyników obserwacji zajęć można ocenić, w jakim stopniu placówka:

 • rozwija umiejętności małych uczniów,
 • podnosi jakość pracy przedszkola,
 • przestrzega praw dziecka i praw ucznia,
 • przestrzega zapisów statutu,
 • realizuje program nauczania,
 • realizuje zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu a rodzaj obserwacji

To, jakie przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu powinny pojawić się w wynikach obserwacji, zależy głównie od jej rodzaju. Obserwacje w przedszkolu mogą być natomiast:

 • diagnozujące – diagnozują wybrane umiejętności wychowanków, polegają na obserwacji dzieci, ich umiejętności, postaw, służą obserwacji zachowań dzieci na zajęciach oraz wpływu nauczyciela na te zachowania,
 • wspomagające/doradczo-doskonalące – mają na celu obserwację warsztatu pracy nauczyciela, tego jak planuje pracę, organizuje zajęcia, indywidualizuje pracę z uczniem, motywuje do pracy, obserwacja służy wskazaniu mocnych i słabych stron pracy nauczyciela, ma pomóc mu w doskonaleniu umiejętności metodycznych,
 • oceniające – stosowane przy procedurze oceny pracy nauczyciela, bądź przy procedurze ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
 • kontrolne – prowadzone na skutek skarg, czy dostrzeżonych niepokojących symptomów. 

Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu

Jak zostało wspomniane, wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu mogą odnosić się zarówno do pracy nauczycieli, jak i do osiągnięć dzieci, czy współpracy z rodzicami. Ponieważ wnioski to również rekomendacje/wskazówki, w przypadku przedszkoli mogą obejmować na przykład:

 • monitorowanie postępów wychowanków,
 • dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wprowadzanie różnorodnych technik i metod nauczania,
 • prowadzenie komunikacji z rodzicami w sposób regularny,
 • zachęcanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkola,
 • zapewnienie dodatkowego wsparcia uczniom z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi,
 • zlecanie zadań pobudzających kreatywność,
 • wspieranie w rozwoju uczniów uzdolnionych,
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach, 
 • organizowanie spotkań w sprawie strategii wspierania uczniów w domu, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2023-06-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu - wzór
Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu - wzór
17