Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole

17 

Wnioski do dalszej pracy w szkole stanowią podsumowanie osiągnięć, postępów uczniów, a także doświadczeń nauczycieli, obejmujące analizę danych, w tym ocen oraz obserwację. Przykładowe wnioski mogą obejmować między innymi efektywność metod nauczania, współpracę z rodzicami, przyszłe cele placówki, czy osiągnięcia uczniów.

Celem sporządzenia wniosków do dalszej pracy w szkole jest natomiast zaplanowanie odpowiednich działań, służących poprawie jakości nauczania i uczenia się. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czym są wnioski do dalszej pracy w szkole?

Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole to zalecenia i sugestie dotyczące działań, które placówka powinna podejmować dla poprawy jakości nauczania.

Wnioski te wysnuwa się na podstawie obserwacji i analiz, w tym analiz ocen uczniów. Ich celem jest wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, a także doskonalenie całej pracy szkoły, również w aspekcie współpracy z rodzicami.

Rekomendacje dla dalszej pracy w szkole

Wnioski do dalszej pracy w szkole zawierają zazwyczaj rekomendacje, czyli podsumowanie, które wskazuje, jakie działania powinna podjąć placówka. Mogą to być między innymi takie plany jak:

 • wzmocnienie współpracy z rodzicami,
 • doskonalenie komunikacji z rodzicami,
 • wzmocnienie motywacji uczniów,
 • indywidualizowanie pracy z uczniami,
 • włączenie rodziców do planowania rozwoju dziecka,
 • urozmaicenie pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych,
 • stosowanie większej ilości metod aktywizujących,
 • modyfikowanie dokumentów obowiązujących w szkole,
 • uświadamianie uczniom konsekwencji, np. używania przemocy,
 • wskazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z agresją,
 • przeprowadzenie pogadanek, np. o paleniu papierosów,
 • wzmacnianie pozytywnych postaw pochwałami, wyróżnieniami.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego

Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole mogą dotyczyć także nadzoru pedagogicznego. Są to między innymi takie zalecenia jak:

 • większe zaangażowanie w pracę z uczniem,
 • stosowanie indywidualnego podejścia do każdego ucznia,
 • dążenie do wzrostu aktywności szkoły na poziomie społeczności lokalnej,
 • praca nad rozwojem społecznym ucznia,
 • podejmowanie działań prozdrowotnych, profilaktycznych, promujących ekologię,
 • uświadamianie zawodowe uczniów,
 • zwiększenie wiedzy uczniów na temat procedur obowiązujących w szkole,
 • dbanie o odpowiednie relacje na linii uczeń-nauczyciel,
 • utrwalanie pozytywnych postaw,
 • promocja szkoły w lokalnym środowisku,
 • praca nad zmniejszeniem przemocy wśród dzieci.

Wnioski do dalszej pracy szkoły związane z egzaminami

Wnioski z przeprowadzanych egzaminów są szczególnie ważne w klasie maturalnej. Przykładowe zapisy, które znajdują tu zastosowanie, to między innymi:

 • przeprowadzanie większej ilości egzaminów wewnętrznych,
 • branie udziału w maturach próbnych,
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań poprzez ćwiczenia praktyczne,
 • pogłębianie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 149

Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole
Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole
17