Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych

17 

Proces rehabilitacji powinien być regularnie dokumentowany, a jednym z dokumentów, które są związane z tym procesem, jest sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych. Sprawozdanie pozwala monitorować postępy osoby niepełnosprawnej i weryfikować skuteczność stosowanych metod terapeutycznych.

Dokument powinien przedstawiać cele terapeutyczne, stosowane techniki i metody pracy, a także wyniki i propozycje działań na dalszy etap pracy z dzieckiem. Sprawozdanie ma na celu przedstawienie procesu rehabilitacji i wpływu terapii na rozwój podopiecznego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Co powinno zawierać sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

Sprawozdania z realizacji zajęć rewalidacyjnych powinny być sporządzane regularnie. Należy uwzględnić w nich:

 • określenie celu terapeutycznego zajęć,
 • stosowane metody i techniki terapeutyczne,
 • wyniki pracy z dzieckiem,
 • obserwację postępów podopiecznego,
 • trudności, jakie napotkał podopieczny podczas zajęć,
 • plany na dalszy etap pracy terapeutycznej.

Warto pamiętać, że sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych jest istotnym narzędziem w pracy terapeutycznej, dlatego należy sporządzać je rzetelnie. Dokument umożliwia osiągnięcie lepszych efektów w procesie rehabilitacji, ponieważ weryfikuje skuteczność stosowanych metod pracy. 

Jak napisać sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

W sporządzeniu sprawozdania z realizacji zajęć rewalidacyjnych pomocny będzie gotowy przykład takiego sprawozdania, uwzględniający między innymi:

 • dane dziecka oraz diagnozę,
 • informacje pozwalające na określenie celów terapeutycznych,
 • informacje o stosowanych metodach pracy,
 • cele terapeutyczne wyznaczone na początku rehabilitacji,
 • sposób realizacji różnych metod pracy z dzieckiem oraz ich efekty,
 • opis postępów podopiecznego – zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu,
 • wskazanie zrealizowanych celów,
 • wskazanie trudności napotkanych podczas terapii,
 • propozycje kolejnych celów,
 • propozycje nowych metod/podtrzymania stosowanych metod pracy w dalszym procesie rehabilitacji.

Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych

Każde sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych będzie inne, ponieważ inne jest też każde dziecko. Przykładowe zapisy, jakie mogą pojawić się w takim sprawozdaniu, to między innymi:

 • rozwijanie mocnych stron dziecka,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny dziecka,
 • rozwijanie umiejętności społecznych/komunikacyjnych u dziecka,
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, 
 • praca według zaleceń orzeczenia o kształceniu specjalnym,
 • dostosowywanie wymagań i metod pracy do możliwości i potrzeb dziecka,
 • stosowanie wzmocnień i pochwał,
 • dbanie o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
 • rozwinięcie potencjału dziecka,
 • pozytywny stosunek dziecka do pracy,
 • zalecenia dotyczące dalszej pracy nad komunikacją, sferą emocjonalną, społeczną, poznawczą i wiele innych.

Warto pamiętać, że sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych musi być czytelne, sporządzone w zwięzły, jasny i konkretny sposób. Dokument powinien wyliczać postępy podopiecznego i wskazywać odpowiednie kierunki dalszej pracy terapeutycznej na podstawie przygotowanych wniosków i obserwacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych

Aktualizacja: 2023-06-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych
Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych
17