Sprawozdanie wychowawcy klasy PRZYKŁAD

17 

Sprawozdanie wychowawcy klasy przygotowywane jest na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej. Dokument informuje o działaniach podjętych podczas konkretnego okresu nauki, o osiągnięciach, zachowaniu czy umiejętnościach uczniów.

Podsumowania dokonuje się najczęściej po zakończeniu semestru i na koniec roku. Przed przygotowaniem sprawozdania wychowawca klas 1-3 musi posiadać już oceny opisowe swoich wychowanków. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinno zawierać przykładowe sprawozdanie wychowawcy klasy?

Zakres informacji do sprawozdania wychowawcy klasy może być różny w zależności od tego, jakich klas dotyczy. Przykłady sprawozdań najczęściej obejmują klasy 1-3 łącznie, a klasy od 4 do 8 osobno.

W każdym sprawozdaniu wychowawcy klas 1-3 mogą znaleźć się informacje na temat:

 • ilości uczniów w klasie, osobno chłopców i dziewczynek,
 • frekwencji uczniów na zajęciach i lekcjach dodatkowych,
 • ilości uczniów z opiniami, orzeczeniami,
 • ilości uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego,
 • ilości uczniów nieuczęszczających na religię,
 • ilości uczniów zwolnionych z zajęć komputerowych,
 • osiągnięć i trudności uczniów w zakresie zajęć zintegrowanych,
 • uczniów wyróżniających się w zachowaniu i nauce lub działaniach na rzecz klasy i szkoły,
 • udzielonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijających zainteresowania, rehabilitacyjnych,
 • realizacji programów ogólnopolskich i ich efektów,
 • spostrzeżeń dotyczących zachowania uczniów w czasie lekcji i przerw, w tym relacje rówieśnicze, współpraca, konflikty,
 • funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych, przewlekle chorych),
 • wycieczek, imprez klasowych, wyjść zorganizowanych,
 • współpracy z rodzicami. 

Jak napisać sprawozdanie wychowawcy klasy z nauki zdalnej?

Nieco inny charakter niż klasyczny przykład sprawozdania wychowawcy klasy ma sprawozdanie z przebiegu nauki zdalnej. Taki dokument musi bowiem odpowiadać dodatkowo na następujące pytania:

 • w jakim stopniu wychowankowie wypełnili swoje zadania zadawane zdalnie?
 • czy uczniowie mieli problemy z motywacją?
 • jakie problemy towarzyszyły nauce zdalnej?
 • czy wychowawca musiał korzystać z pomocy pedagoga i/lub psychologa szkolnego?
 • jak wyglądała współpraca wychowawcy i rodziców/opiekunów uczniów?
 • czy pojawiły się problemy z funkcjonowaniem uczniów niepełnosprawnych?
 • czy uczniowie mieli problemy sprzętowe/z łączem, czy korzystali ze szkolnego sprzętu?

Jak wygląda przykład sprawozdania wychowawcy klasy 4-8?

Sprawozdanie wychowawcy klasy od 4 do 8 wygląda inaczej niż sprawozdanie wychowawcy klas 1-3. Dotyczy bowiem również ocen z zachowania i ocen z poszczególnych przedmiotów szkolnych. Wychowawca uwzględnia w takim sprawozdaniu informacje o ilości uczniów, ich frekwencji, a także o średniej ocen.

Zaznacza ilość uczniów z ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniem, wypisuje ilość ocen z poszczególnych przedmiotów, a także wylicza uczniów wyróżnionych, czyli ze średnią ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sprawozdanie wychowawcy klasy PRZYKŁAD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Sprawozdanie wychowawcy klasy PRZYKŁAD

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 139

Sprawozdanie wychowawcy klasy PRZYKŁAD
Sprawozdanie wychowawcy klasy PRZYKŁAD
17