Wniosek o zmianę nauczyciela – wzór

17 

Zmiana nauczyciela jest możliwa w uzasadnionych przypadkach. Decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie dyrektor szkoły, który organizuje pracę nauczycieli i przydziela ich do poszczególnych klas.

Jego postanowienia zatwierdza jednak również organ prowadzący i rada pedagogiczna, dlatego procedura ta jest dosyć skomplikowana i nie można ingerować w nią z błahego powodu.

Wniosek o zmianę nauczyciela ma prawo przygotować pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego. Dobrze jeśli pod dokumentem podpiszą się wszystkie osoby popierające taką zmianę. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela?

Wniosek o zmianę nauczyciela powinien zostać zaadresowany do dyrektora szkoły i złożony w dziekanacie. Pismo nie może być anonimowe, ponieważ takie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podanie musi wskazywać, jakiego nauczyciela dotyczy prośba oraz jaki jest powód wniesienia wniosku o zmianę pedagoga. Dokument może przyjmować także formę petycji. Petycja od wniosku różni się tym, że jest sporządzana przez większą grupę osób popierających daną inicjatywę.

Można powiedzieć więc, że ma też większą moc sprawczą, ponieważ świadczy o większej skali problemu. Do prawidłowo złożonego wniosku dyrektor szkoły powinien ustosunkować się w terminie 30 dni, udzielając odpowiedzi na piśmie. 

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nauczyciela?

Nauczyciela przydzielonego do danej grupy można zmienić jedynie z ważnych powodów. Takie powody mogą dotyczyć natomiast faktu łamania przepisów prawa oświatowego, praw dziecka, praw ucznia, czy wewnętrznego statutu placówki. Jeśli nauczyciel:

  • jest agresywny,
  • często jest nieobecny,
  • często się spóźnia,
  • nie radzi sobie z organizacją zajęć,
  • nieefektywnie przekazuje dzieciom wiedzę,
  • stosuje nieakceptowane formy oceniania,
  • dyskryminuje uczniów,
  • nie traktuje uczniów na równi,
  • nie wspiera uczniów w ich rozwoju,

wniosek będzie zasadny. Co więcej, w przypadku stosowania przez nauczyciela przemocy wobec uczniów, sprawę warto zgłosić nie tylko dyrektorowi, ale i na policję. 

Czym może skutkować wniosek o zmianę nauczyciela?

Wniosek o zmianę nauczyciela nie powinien prowadzić do żadnych represji wobec uczniów danej klasy. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć go i zbadać sprawę, czyli ustalić, czy zarzuty przeciwko nauczycielowi są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli tak jest – w zależności od rodzaju problemu – dyrektor może wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Nauczyciel, który łamie przepisy nie pozostanie bezkarny. Może otrzymać naganę lub zostać zwolnionym z pracy.

Sprawa ta wygląda różnie w zależności od tego, czy jest to nauczyciel kontraktowy, czy mianowany. Nauczyciela mianowanego można zwolnić po dopełnieniu wielu formalności, w tym po ustaleniu oceny pracy pedagoga.

Natomiast nauczycielowi kontraktowemu można zwyczajnie wypowiedzieć umowę. Łatwiej jest też zmienić nauczyciela klasie w przypadku, kiedy nie jest on jedynym pedagogiem uczącym w szkole danego przedmiotu. W przeciwnym razie dyrektor będzie musiał znaleźć kogoś na miejsce zwolnionego nauczyciela.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o zmianę nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Wniosek o zmianę nauczyciela - wzór
Wniosek o zmianę nauczyciela - wzór
17