Petycja do dyrektora szkoły wzór

17 

Petycja do dyrektora szkoły to nic innego jak zbiorowy wniosek, czyli dokument, pod którym podpisuje się większa grupa osób, np. rodzice całej klasy. Petycja może być prośbą o interwencję i najczęściej dotyczy albo trudnego ucznia, albo niewłaściwego zachowania nauczyciela.

Poprawnie złożona powinna zobowiązywać kierującego placówką do wyjaśnienia sprawy i podjęcia działań celem rozwiązania problemu w terminie do 30 dni. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć petycja do dyrektora szkoły?

Kierujący placówką ma wiele zadań i obowiązków, ale najważniejsze z nich dotyczą zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do nauki, w tym bezpieczeństwa, a także sprawowania nadzoru nad nauczycielami, dla których dyrektor jest pracodawcą i zwierzchnikiem.

Petycja do dyrektora szkoły może dotyczyć zatem zarówno problemów z konkretnym nauczycielem, jak i problematycznego ucznia.

Jeśli chodzi o tego typu skargi na pedagogów, to najczęściej dotyczą one niesprawiedliwego oceniania, niskiej kultury osobistej, agresji słownej, częstych nieobecności nauczyciela, czy niezadowolenia ze sposobu przekazywania wiedzy uczniom, co wiąże się również z niskimi wynikami w nauce.

W przypadku petycji o interwencję w sprawie trudnego ucznia, skarga może wskazywać na takie zachowania jak stosowanie agresji słownej i fizycznej, bicie, popychanie uczniów, dopuszczanie się niszczenia lub kradzieży mienia, stosowanie gróźb i szantaży, stanowienie negatywnego przykładu, łamanie zasad statutu szkoły, np. poprzez spożywanie alkoholu na terenie placówki oświatowej.

Czym może skutkować petycja do dyrektora szkoły?

Złożenie petycji do dyrektora szkoły zobowiązuje kierującego placówką do działania. Po pierwsze, powinien on niezwłocznie wyjaśnić sytuację, czyli sprawdzić, czy treść pisma znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Po drugie, powinien przeprowadzić postępowanie, które zakończy się rozwiązaniem problemu, a następnie o podjętych działaniach poinformować autorów petycji. W przypadku ucznia agresywnego dyrektor może:

  • zawiadomić o sprawie rodziców,
  • zawiadomić sąd rodzinny,
  • przekazać sprawę kuratorium.

Trudny uczeń może zostać przeniesiony do innej placówki oświatowej lub nawet całkowicie wydalony ze szkoły, jeśli jest już pełnoletni. Z kolei w przypadku problemów z nauczycielem, dyrektor może podjąć decyzję o ukaraniu pedagoga upomnieniem, naganą lub zwolnieniem dyscyplinarnym – w zależności od rodzaju czynów, jakich ten się dopuścił. 

Jak napisać petycję do dyrektora szkoły?

Petycja do dyrektora to pismo o charakterze oficjalnym. Dokument nie powinien być anonimowy, ponieważ skargi czy wnioski bez danych osobowych wnoszącego można pozostawić bez rozpatrzenia, o ile nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

Petycja powinna zawierać rzeczowy, ale i szczegółowy opis sprawy. Wskazane jest również, aby uwzględniała oczekiwania osób popierających daną inicjatywę.

Odpowiedzi na petycję do dyrektora należy spodziewać się w terminie około jednego miesiąca. Pismo najlepiej złożyć w sekretariacie osobiście, ewentualnie przesłać je listem poleconym. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Petycja do dyrektora szkoły wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Petycja do dyrektora szkoły wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Petycja do dyrektora szkoły wzór
Petycja do dyrektora szkoły wzór
17