Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny – wzór

17 

Nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, ma 30 dni na złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Dotyczy to tych pedagogów, którzy byli zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy nauczyciel może przejść w stan nieczynny?

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny znajduje zastosowanie w przypadku zwolnienia pedagoga z takich przyczyn jak:

  • częściowa likwidacja szkoły, 
  • zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  • zmiany planu nauczania uniemożliwiające zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przejście w stan nieczynny przez nauczyciela stanowi alternatywę dla rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. W stan nieczynny ma prawo przejść wyłącznie nauczyciel:

  • zatrudniony na podstawie mianowania,
  • zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
  • z uprawnieniami emerytalnymi.

Jakie są skutki wniesienia wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny?

Złożenie przez nauczyciela wniosku o przeniesienie w stan nieczynny sprawia, że otrzymane wcześniej wypowiedzenie staje się bezskuteczne. To prowadzi natomiast do problemów z weryfikacją zasadności i legalności rozwiązania stosunku pracy.

Ma też związek z odprawą dla nauczyciela. W przypadku, kiedy pedagog nie zgadza się z uzasadnieniem wypowiedzenia umowy lub z trybem jej wypowiedzenia, nie powinien składać wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, ponieważ wtedy rozstrzyganie o zasadności i legalności wypowiedzenia staje się bezpodstawne.

Nawet jeśli nauczyciel wystąpi z pozwem do sądu pracy, sąd nie będzie mógł orzec później o przywróceniu pedagoga lub o bezskuteczności wypowiedzenia. Przeniesienie w stan nieczynny pozbawia nauczyciela także prawa do odprawy.

Odprawa przysługuje bowiem nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy. Natomiast stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa po upływie 6 miesięcy – nie ulega rozwiązaniu.

Czy nauczyciel w stanie nieczynnym otrzymuje wynagrodzenie?

Zanim nauczyciel złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, powinien wiedzieć, że zachowa prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń pracowniczych do momentu wygaśnięcia stosunku pracy (6 miesięcy).

W trakcie trwania stanu nieczynnego nauczyciel może nabyć prawo, na przykład, do nagrody jubileuszowej. W przypadku stanu nieczynnego nauczyciela mianowanego, który miał ograniczony wymiar zajęć, wynagrodzenie miesięczne ustala się na podstawie pełnego wymiaru zajęć.

Warto wiedzieć również, że pomimo istnienia stosunku pracy między nauczycielem a szkołą, pedagog pozostający w stanie nieczynnym może nawiązać nowy stosunek pracy w tej samej szkole. Taki stosunek pracy nawiązywany jest albo na wniosek samego nauczyciela, albo na wniosek dyrektora szkoły.

Jedynym ograniczeniem, jakie obowiązuje w takim przypadku, jest okres zatrudnienia – nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Takiego nauczyciela można zatrudnić również jedynie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny - wzór
Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny - wzór
17