Przelew wierzytelności – wzór umowy

17 

Umowa przelewu wierzytelności to inaczej cesja wierzytelności czy cesja długu. Umowa polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na inną osobę trzecią. Wierzyciel może dokonać takiej cesji bez zgody dłużnika.

Do przygotowania odpowiedniego dokumentu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy przelewu wierzytelności. Pismo uwzględnia wszystkie istotne elementy formalne. Wystarczy pobrać je, uzupełnić i wydrukować. Na umowie podpisuje się cedent i cesjonariusz. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Przelew wierzytelności, czyli cesja wierzytelności, polega na przeniesieniu uprawnień wierzyciela na inną osobę trzecią.

Rozwiązanie to przewidują przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na wskazaną osobę trzecią. Nabywca wierzytelności ma zaś prawo dochodzić od dłużnika zapłaty wraz z zaległymi odsetkami. 

Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną. Występują w niej dwa podmioty: cedent, czyli właściciel uprawnień oraz cesjonariusz, czyli ich nabywca. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności skutkuje tym, że wierzyciel przestaje być wierzycielem, a ciężar odzyskania długu spada na cesjonariusza. 

Umowa przelewu wierzytelności może dotyczyć każdego rodzaju wierzytelności. W piśmie należy opisać wierzytelność będącą przedmiotem cesji, a także stosunek prawny, z którego wynika. Konieczne jest też wskazanie, która ze stron powiadomi o cesji dłużnika. Do dokumentu dołącza się umowę, fakturę czy rachunek, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przelew wierzytelności – wzór umowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przelew wierzytelności - wzór umowy

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

przelew-wierzytelnosci-wzor-umowy
Przelew wierzytelności - wzór umowy
17