Przejęcie długu – umowa – wzór

17 

Umowa o przejęcie długu może zostać zawarta z wierzycielem lub z dłużnikiem i osobą trzecią, która chce przejąć na siebie dane zobowiązanie. W obu przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody drugiej strony, czyli odpowiednio wierzyciela lub dłużnika. Przejęcie długu musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

To samo dotyczy także wyrażenia zgody na przejęcie długu. Do przygotowania odpowiedniego pisma warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór umowy o przejęcie długu. Dokument zawiera wszystkie wymagane elementy formalne – wystarczy pobrać go i wydrukować.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Przejęcie długu to zobowiązanie, które polega na przejęciu długu dłużnika. Umowę przejęcia długu opiera się na przepisach kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, a to prowadzi do zwolnienia dłużnika z jego długu.

Umowę przejęcia długu może zawrzeć wierzyciel i osoba trzecia za zgodą dłużnika lub dłużnik i osoba trzecia za zgodą wierzyciela. Strony umowy mogą określić termin na wyrażenie takiej zgody, a jego bezskuteczny upływ jest traktowany jako brak akceptacji umowy. 

Zobowiązanie do przejęcia długu dłużnika powinno zostać wyrażone na piśmie, tak samo jak zgoda drugiego podmiotu na przejęcie długu.

Należy pamiętać także, że umowa o przejęcie długu musi zawierać dane stron, oznaczenie przedmiotu umowy (długu, podstawy jego powstania, np. umowa pożyczki), oznaczenie terminu na wyrażenie zgody na przejęcie długu przez wierzyciela/dłużnika.

Dodatkowo, w umowie mogą pojawić się inne zapisy związane z przejęciem długu, na przykład dotyczące sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przejęcie długu – umowa – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przejęcie długu - umowa - wzór

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

przejecie-dlugu-umowa-wzor
Przejęcie długu - umowa - wzór
17