Odwołanie do Przedszkola – wzór

17 

Rekrutacja do przedszkola przebiega na podobnych zasadach, co rekrutacja do szkół średnich. Jeśli rodzic nie zgadza się z decyzją o odrzuceniu kandydatury jego dziecka, powinien rozpocząć procedurę odwoławczą, czyli złożyć wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola.

Dopiero po otrzymaniu takiego uzasadnienia może wnieść odwołanie do przedszkola, adresując je do dyrektora placówki. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak odwołać się do przedszkola od wyników rekrutacji?

Wyniki rekrutacji do przedszkola najczęściej ogłaszane są poprzez publikację list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Po tym, jak takie listy zostaną wywieszone, rodzic może złożyć odwołanie od wyników, ale w pierwszej kolejności powinien uzyskać uzasadnienie odrzucenia kandydatury od komisji rekrutacyjnej.

Na złożenie wniosku o takie uzasadnienie ma 7 dni. Następnie komisja rekrutacyjna powinna w ciągu 5 dni udzielić mu odpowiedzi, w której uwzględnione zostaną następujące informacje:

 • minimalna ilość punktów, które uprawniały kandydatów do przyjęcia,
 • liczba punktów uzyskanych przez danego kandydata,
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata, który został przyjęty do przedszkola jako ostatni. 

Na podstawie takiego uzasadnienia rodzic może sporządzić odwołanie do przedszkola, na co ma kolejne 7 dni. Tym razem pismo kieruje jednak już do dyrektora placówki.

Ten powinien – ponownie w ciągu 7 dni – ustosunkować się do pisma, czyli albo przyjąć dziecko do przedszkola, albo podtrzymać decyzję komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie do przedszkola?

Odwołanie od wyników rekrutacji do przedszkola adresowane jest do dyrektora placówki. Należy uwzględnić w nim także dane osobowe rodzica i dane dziecka, którego dotyczy odrzucona kandydatura.

Następnie rodzic musi odnieść się do uzasadnienia otrzymanego od komisji rekrutacyjnej i przedstawić swoje argumenty, przemawiające za zmianą decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnieniem odwołania może być natomiast:

 • pominięcie kandydatury dziecka (wniosku o przyjęcie),
 • pominięcie ważnych załączników do wniosku o przyjęcie, mających wpływ na ilość punktów naliczonych w ramach rekrutacji,
 • błędne naliczenie punktów dla kandydata,
 • zmiana sytuacji życiowej kandydata, uprawniająca go do doliczenia dodatkowych punktów, np. narodziny kolejnego dziecka w rodzinie,
 • przyjęcie na ostatnim miejscu kandydata, który miał mniejszą ilość punktów niż dane dziecko. 

Warto pamiętać, że w ramach procedury rekrutacyjnej komisje biorą pod uwagę różne czynniki i przydzielają kandydatom punkty między innymi:

 • za wykonywanie pracy zarobkowej przez oboje rodziców i rozliczanie się w miejscowym Urzędzie Skarbowym,
 • za wielodzietność rodziny,
 • za niepełnosprawność członka rodziny,
 • za samotne wychowywanie dziecka, itd.

Jeśli kandydat spełnia te kryteria, a mimo to nie otrzymał za nie dodatkowych punktów, warto złożyć odwołanie i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej czy oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie do Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Odwołanie do Przedszkola - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Odwołanie do przedszkola - wzór
Odwołanie do Przedszkola - wzór
17