Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

17 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może składać rodzic ubiegający się o wsparcie finansowe w MOPS/GOPS (świadczenia socjalne) lub rodzic kandydata do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, czy szkoły średniej.

Należy wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego, samotne wychowywanie dziecka oznacza “wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.” 

Złożenie oświadczenia wymaga zawarcia w dokumencie klauzuli dotyczącej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy przydaje się oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

Oświadczenie o byciu samotnym rodzicem najczęściej składane jest w ramach procedury rekrutacji do placówki oświatowej. Rodzic, który zapisuje dziecko do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, czy liceum, może przedstawić takie oświadczenie, aby kandydat uzyskał większą liczbę punktów w ramach rekrutacji.

Na podobnej zasadzie kandydatom przyznaje się punkty również za wychowanie w rodzinie wielodzietnej, czy za niepełnosprawność członka rodziny. Oświadczenie może być potrzebne także w Ośrodku Pomocy Społecznej, w procesie ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 

Jak napisać oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka nie jest pismem skomplikowanym, ale musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia, dane osobowe rodzica i jego dziecka oraz czytelny podpis.

Z reguły uwzględnia się w nim także art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, który zawiera definicję samotnego wychowywania dziecka oraz klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula ma zastępować pouczenie organu o konsekwencjach składania fałszywych oświadczeń, a zgodnie z zapisami Kodeksu karnego za takie postępowanie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Warto pamiętać, że organ, na ręce którego składane jest oświadczenie może potwierdzić jego prawdziwość, przeprowadzając wywiad środowiskowy. Dowodem na spełnianie kryterium samotnego wychowywania potwierdza natomiast taki dokument jak:

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
  • akt zgonu.

Czy warto przedstawić oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

W procedurze rekrutacji do przedszkoli, szkół czy żłobków komisje rekrutacyjne biorą pod uwagę różne kryteria, w tym między innymi fakt, czy rodzice dziecka pracują i odprowadzają podatek w tej samej miejscowości, w której znajduje się przedszkole/żłobek, czy kandydat lub członkowie jego rodziny posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czy rodzeństwo kandydata zostało przyjęte do tej samej placówki, czy kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej oraz czy kandydat jest wychowywany przez jednego z rodziców.

Złożenie oświadczenia o samotnym wychowywaniu sprawia, że komisja rekrutacyjna dolicza dziecku dodatkowe punkty, które mogą zaważyć o przyjęciu kandydata do placówki. Jeśli rodzic nie złoży takiego oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami na początku rekrutacji – wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do placówki – może jeszcze przedstawić go później w ramach procedury odwołania.

Warto pamiętać, że przed złożeniem odwołania należy uzyskać uzasadnienie odrzucenia kandydatury od komisji rekrutacyjnej, natomiast samo odwołanie wnosi się do dyrektora placówki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
17