Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej – wzór

17 

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej znajduje zastosowanie między innymi w procesie rekrutacji do przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Komisje rekrutacyjne uznają spełnienie tego kryterium za podstawę przyznania kandydatowi wyższej liczby punktów.

Jeśli kandydat pragnie, aby takie punkty zostały mu doliczone, musi jednak przedstawić odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej. Oświadczenie to składają rodzice, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można złożyć oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej?

W procesie rekrutacji do placówki oświatowej kandydat lub rodzic kandydata ma prawo przedstawić oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej, jeśli jego rodzina liczy sobie co najmniej 5 członków, w tym troje dzieci.

Oznacza to, że uczeń może przedstawić taki dokument w sytuacji, kiedy posiada co najmniej dwójkę rodzeństwa. W przeciwnym razie rodzice, którzy przygotowują takie oświadczenie narażają się na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń, a to podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak napisać oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej nie jest skomplikowanym pismem, ale musi zawierać kilka kluczowych informacji. Dokument sporządzają rodzice dziecka, bądź jego opiekunowie prawni.

W treści pisma należy podać zatem dane kandydata, umożliwiające jego identyfikację oraz samo oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej. Niezbędnym elementem dokumentu jest również klauzula dotycząca świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego art. 233:

“§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Kiedy warto przygotować oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej może okazać się przydatne w procedurze wnioskowania o pomoc socjalną, np. o dodatek do zasiłku rodzinnego, a także w procedurze rekrutacji do placówek oświatowych – od żłóbka po liceum, czy technikum. Szkoły, przedszkola i żłobki punktują dodatkowo kandydatów, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje dzieci lub więcej).

Jest to uzasadnione między innymi tym, że rodzice mogą mieć trudności z wykonywaniem pracy zawodowej i sprawowaniem opieki nad swoimi dziećmi. Na podobnej zasadzie dodatkowe punkty przyznaje się również za samotne wychowywanie dziecka, za niepełnosprawność członków rodziny, czy za posiadanie rodzeństwa w tej samej szkole.

Oświadczenie o wielodzietności można złożyć już na początkowym etapie rekrutacji lub później, w ramach odwołania. Pozwoli to kandydatowi uzyskać większą liczbę punktów, a tym samym może umożliwić mu dostanie się do wymarzonej szkoły.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej - wzór
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej - wzór
17