Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej wzór

17 

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej student składa do rektora lub prorektora uczelni. Należy pamiętać, że zasadniczo wszystkie obrony planowane na dany rok powinny odbyć się w terminie do 30 września.

W wyjątkowych przypadkach rektor może wyznaczyć jednak inny termin obrony pracy dyplomowej. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w dziekanacie osobiście lub listem poleconym. W imieniu studenta z taką samą prośbą może wystąpić także jego promotor. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej?

Złożenie pracy dyplomowej i egzamin, czyli obrona pracy dyplomowej to wydarzenia, które zawsze odbywają się w określonych odgórnie terminach. Informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie uczelni. Najczęściej obrony odbywają się w czerwcu lub w lipcu.

Warto pamiętać o tym, przygotowując wniosek o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej. Pismo powinno zawierać dane osobowe i identyfikacyjne studenta, w tym oznaczenie kierunku studiów, a także proponowany termin egzaminu dyplomowego i uzasadnienie.

Jak uzasadnić podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej?

W regulaminach większości uczelni można znaleźć informację o tym, że na wniosek promotora lub studenta możliwe jest przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej w przypadku długotrwałej choroby lub innych uzasadnionych przyczyn.

Podobne zasady dotyczą również przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej. Student może liczyć na przełożenie takiego terminu o maksymalnie 2 miesiące, jeśli ciężko chorował lub z innego powodu nie był w stanie przygotować swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej.

Uzasadnieniem braku możliwości podejścia do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie może być między innymi:

  • brak czasu na naukę spowodowany koniecznością podjęcia pracy zarobkowej z powodu trudnej sytuacji finansowej,
  • brak czasu na naukę ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
  • choroba, hospitalizacja studenta, 
  • brak dostępu do materiałów edukacyjnych.

Co ważne, na wniosku o przesunięcie terminu obrony powinna pojawić się również opinia promotora. Jeśli promotor nie wyrazi zgody na taką zmianę, student może mieć większy problem z przełożeniem egzaminu. 

Niezaliczenie egzaminu dyplomowego

Jeśli student chce przesunąć termin egzaminu dyplomowego, ponieważ obawia się, że nie jest do niego dobrze przygotowany, powinien wiedzieć, że w przypadku niezaliczenia powtórny egzamin zostanie mu wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i nie krótszym niż jeden miesiąc.

Poza tym uzyskanie ponownej negatywnej oceny nie przekreśla szansy na zaliczenie egzaminu, ponieważ student może również odwołać się od niej w terminie 14 dni. Odwołanie polega na zakwestionowaniu przebiegu egzaminu i podważeniu oceny – wyłącznie negatywnej.

Warto wiedzieć również, że ocenę przy egzaminie przyznaje studentowi nie tylko promotor, ale i recenzent. Kiedy ocena jest negatywna, wyznacza się dodatkowego recenzenta i powołuje komisję, która ponownie ocenia pracę dyplomową i sprawdza, czy student powinien zostać dopuszczony do egzaminu. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 139

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej wzór
Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej wzór
17