Rezygnacja ze studiów UJ – wzór

17 

UJ – Uniwersytet Jagielloński – to najstarszy publiczny uniwersytet w Polsce. Chociaż wiele osób marzy, aby odbyć studia właśnie na UJ, część z nich decyduje się później na rezygnację.

Jej powody mogą być różne – od zmiany planów życiowych, po wyjazd za granicę – jednak w każdym przypadku warto dopilnować, aby rezygnacja ze studiów była oficjalna i wiązała się z wykreśleniem studenta z listy. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Dlaczego pisemna rezygnacja ze studiów UJ jest taka ważna?

Każda uczelnia ma prawo wydalić studenta, kiedy ten nie pojawia się na zajęciach. Z reguły nie nastąpi to jednak wcześniej niż po najbliższej sesji egzaminacyjnej. Przyczyną wydalenia studenta może być bowiem między innymi niezaliczenie semestru, nieprzystąpienie do obrony pracy dyplomowej, czy nieopłacenie czesnego.

W każdym z tych przypadków uczelnia najpierw spróbuje nawiązać kontakt ze studentem, upomnieć go, a dopiero po tym, jak te czynności okażą się nieskuteczne, skreśli studenta z listy. W przypadku studiów płatnych cały ten okres będzie wiązał się z naliczaniem czesnego. Oznacza to, że brak formalnej rezygnacji może skutkować dużymi długiem wobec uczelni.

Złożenie pisemnej prośby o wykreślenie z listy ma znaczenie także dla osób, które rezygnują z jednych studiów, aby zapisać się na inne. Poza tym, formalne zakończenie swojej współpracy z uczelnią pozwala uniknąć też niechcianych telefonów czy pism z dziekanatu.

Jak zrezygnować ze studiów UJ?

Rezygnacja ze studiów wygląda podobnie zarówno w przypadku nauki w trybie dziennym, jak i w trybie zaocznym, choć na studiach niestacjonarnych student zawiera z uczelnią umowę o kształcenie.

Aby wypisać się ze studiów, należy złożyć odpowiednie pismo w tej sprawie do dziekanatu. Dokument musi zawierać dane osobowe i identyfikacyjne studenta, a także datę rezygnacji. Rezygnacja ze studiów skierowana jest do dziekana danego wydziału i stanowi prośbę o wykreślenie z listy. Chociaż nie wymaga się, aby student uzasadniał swoją decyzję w tym zakresie, to w przypadku chęci ponownego zapisania się na studia na tej samej uczelni warto takie uzasadnienie uwzględnić.

Pisemną rezygnację można złożyć osobiście lub listownie, przy czym wskazane jest uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej w dziekanacie. Wraz z rezygnacją student musi złożyć tam także podbitą kartę obiegową i legitymację studencką. 

Jakie są skutki rezygnacji ze studiów UJ?

Rezygnacja ze studiów UJ nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi, ponieważ uczelnia nie ma prawa nakładać na studenta kary umownej. Jeśli ten odpowiednio wcześnie wypisze się ze studiów, jego rezygnacja doprowadzi do wykreślenia z listy, a po wykreśleniu z listy uczelnia nie może naliczać studentowi żadnych opłat.

Jednocześnie należy pamiętać, że w momencie rezygnacji trzeba rozliczyć się z uczelnią. Jeśli zaś student zapłacił czesne z góry, ma prawo do proporcjonalnego zwrotu środków za zajęcia, z których nie skorzysta.

Dotyczy to również ewentualnego zaliczenia warunkowego. Formalna rezygnacja ze studiów UJ daje studentowi możliwość podjęcia nauki na innym kierunku lub na innym uniwersytecie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja ze studiów UJ – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Rezygnacja ze studiów UJ - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Rezygnacja ze studiów UJ - wzór
Rezygnacja ze studiów UJ - wzór
17