Rezygnacja ze studiów UW – wzór

17 

UW – Uniwersytet Warszawski – jest uczelnią państwową. Nauka na takim uniwersytecie nie odbywa się na podstawie umowy o kształcenie, a rezygnacja nie jest jej wypowiedzeniem, lecz oświadczeniem woli lub inaczej wnioskiem/podaniem o wykreślenie studenta z listy.

Aby zrezygnować z nauki na UW, trzeba przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie do dziekana swojego wydziału. Rezygnację można złożyć w dowolnym momencie i nie wiąże się to z żadną karą umowną.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak zrezygnować ze studiów UW?

Część osób marzy, aby dostać się na studia na UW, podczas gdy inni muszą z nich zrezygnować lub dobrowolnie podejmują taką decyzję ze względu na:

  • długotrwały wyjazd zagraniczny,
  • zmianę planów życiowych,
  • chęć zmiany kierunku studiów,
  • przeprowadzkę do innego miasta,
  • chęć podjęcia pracy,
  • brak środków na czesne. 

Bez względu na przyczynę, student może zrezygnować ze studiów UW w każdym momencie, nawet w trakcie sesji egzaminacyjnej. W tym celu powinien przygotować swoją pisemną rezygnację i złożyć ją w dziekanacie – osobiście lub listownie.

Warto uzyskać przy tym potwierdzenie wniesienia takiego pisma, np. na osobnej kopii. Od momentu złożenia rezygnacji, student przestaje być członkiem społeczności akademickiej, a kiedy zostanie wykreślony z listy studentów, uczelnia nie może obciążać go już żadnymi opłatami, co ważne w przypadku kierunków płatnych. 

Jak napisać rezygnację ze studiów UW?

Rezygnacja ze studiów UW wymaga sporządzenia pisma do dziekana. Taki dokument musi zawierać między innymi dane identyfikacyjne studenta, w tym kierunek, stopień i rok studiów oraz datę rezygnacji.

Uzasadnienie decyzji nie jest konieczne, ale można je uwzględnić – zwłaszcza, jeśli w przyszłości student planuje kontynuować naukę na tej samej uczelni. Dokument trzeba również podpisać, a w dziekanacie dołączyć do niego także legitymację i podbitą kartę obiegową. 

Czym skutkuje rezygnacja ze studiów UW?

Złożenie rezygnacji ze studiów nie powinno wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla studenta. Uczelnia nie ma prawa karać go za podjęcie takiej decyzji, np. karą umowną. Jeśli student uczęszczał na kierunek płatny, powinien jednak rozliczyć się z uczelnią.

W przypadku zapłaty z góry ma natomiast prawo do otrzymania zwrotu – proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych godzin zajęć. Dotyczy to również opłaty za warunek, ponieważ student faktycznie nie skorzysta z tej usługi.

Oficjalna rezygnacja ze studiów pozwala studentowi odzyskać swoje dokumenty i otwiera przed nim drogę do zapisania się na inny kierunek studiów, na innej uczelni. Warto więc dopilnować tego obowiązku bez względu na to, czy studia realizowane są odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Co prawda, uczelnia prędzej, czy później wydali studenta, kiedy ten nie będzie pojawiał się na zajęciach i nie zaliczy sesji egzaminacyjnej, ale do momentu wykreślenia go z listy może minąć sporo czasu. Jeśli zaś studia są płatne, takie przeciąganie całej procedury będzie wiązało się z wysokimi kosztami, ponieważ do chwili wykreślenia studenta z listy uczelnia będzie miała prawo naliczać mu opłaty za czesne.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja ze studiów UW – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Rezygnacja ze studiów UW - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Rezygnacja ze studiów UW - wzór
Rezygnacja ze studiów UW - wzór
17