Skarga na nauczyciela – WZÓR

17 

Skarga na nauczyciela może zostać wniesiona do dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Z pismem ma prawo wystąpić pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego.

Skarga na nauczyciela może zostać połączona z wnioskiem o interwencję. W pierwszej kolejności sprawę należy zgłosić do dyrektora szkoły, ponieważ to on jest pracodawcą pedagoga i pełni nad nim nadzór jako przełożony. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Skarga na nauczyciela szkoły, czy przedszkola może dotyczyć między innymi łamania przepisów Karty nauczyciela (w tym nieprzestrzegania podstawowych obowiązków nauczyciela), łamania zasad określonych w regulaminie lub statucie szkoły, a także innych niestosownych zachowań pedagoga. Najczęściej skargi na pedagogów dotyczą:

  • łamania praw dziecka i praw ucznia,
  • stosowania niesprawiedliwego systemu oceniania,
  • nierównego traktowania uczniów,
  • dyskryminowania uczniów,
  • nieefektywnego prowadzenia zajęć, co przekłada się na słabe wyniki w nauce,
  • częstych nieobecności nauczyciela. 

Skarga może dotyczyć również stosowania agresji słownej i fizycznej, a nawet niskiej kultury osobistej nauczyciela. 

Jak napisać skargę na nauczyciela?

Pismo, jakim jest skarga na nauczyciela, powinno zawierać przede wszystkim dane osobowe wnoszącego, a także dokładny, ale też rzeczowy opis problemu. Skargę może wnieść jeden z uczniów lub jeden z rodziców, a także większa grupa osób.

Jeśli pismo zawiera dane osobowe skarżącego, zobowiązuje adresata skargi do ustosunkowania się do niej i podjęcia odpowiednich działań. W skardze na nauczyciela należy wskazać, którego pedagoga dotyczy pismo oraz określić, podjęcia jakich działań oczekuje autor skargi od dyrektora szkoły.

Odpowiedzi na wniesione pismo można spodziewać się w terminie do 30 dni. Zanim jednak dyrektor przygotuje odpowiedź na skargę, musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które obejmuje między innymi rozmowy z kadrą nauczycieli, rozmowy z rodzicami, czy anonimowe ankiety wśród uczniów. 

Do kogo skierować skargę na nauczyciela?

Skarga na nauczyciela powinna zostać skierowana w pierwszej kolejności do dyrektora szkoły, ponieważ to on sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w placówce pedagogami.

Dopiero w przypadku, kiedy skarga do dyrektora okazuje się nieskuteczna, można rozważyć złożenie takiego samego pisma szczebel wyżej – do organu prowadzącego szkołę lub do organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny. 

Czym może skutkować skarga na nauczyciela?

Składając skargę na nauczyciela, rodzic lub uczeń może liczyć przede wszystkim na zbadanie sytuacji przez kierującego placówką, a w przypadku skargi do kuratorium oświaty – na kontrolę wizytatora.

Takie postępowanie ma na celu sprawdzenie, czy nauczyciel faktycznie dopuścił się zarzucanych mu czynów. W przypadku potwierdzenia zarzutów ujętych w skardze, pedagog może zostać ukarany odpowiednio upomnieniem, naganą, czy nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na nauczyciela – WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na nauczyciela - WZÓR

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Skarga na nauczyciela - WZÓR
Skarga na nauczyciela - WZÓR
17