Wniosek do samorządu szkolnego – skreślenie z listy uczniów

17 

Skreślenie z listy uczniów może dotyczyć jedynie ucznia pełnoletniego lub ucznia szkoły prywatnej. Dyrektor ma prawo dokonać takiej czynności z powodu licznych skarg na temat ucznia i problemów wychowawczych, jakie ten sprawia między innymi poprzez swoje agresywne zachowanie.

Kierujący placówką nie podejmuje jednak takiej decyzji w pełni autonomicznie. Warunkiem skreślenia z listy uczniów jest bowiem podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną oraz uzyskanie opinii samorządu szkolnego.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda procedura skreślenia z listy uczniów?

Jeśli uczeń dopuści się zachowania, które zgodnie ze statutem szkoły uprawnia dyrektora do wydalenia podopiecznego, wszczęte zostanie postępowanie, które powinno potwierdzić fakt dopuszczenia się przez ucznia czynu zabronionego.

Uczeń bierze udział w tym postępowaniu – może się bronić. Procedura skreślenia ucznia może zostać zrealizowana na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Dyrektor musi złożyć też wniosek do samorządu szkolnego o wydanie opinii w tej sprawie.

Po podjęciu decyzji należy poinformować o niej rodziców dziecka. Oczywiście, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wydaleniu ucznia, trzeba upewnić się, że wyczerpane zostały wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania na dziecko, w tym czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kiedy można skreślić ucznia z listy?

Wszystkie dzieci niepełnoletnie w wieku od 7. do 18. lat są objęte obowiązkiem szkolnym. Nie można więc skreślić z listy ucznia niepełnoletniego. W przypadku uczniów pełnoletnich skreślenie jest już możliwe, jeśli dojdzie do popełnienia czynu zabronionego przez statut szkoły.

Uczeń zostanie skreślony z listy, w przypadku gdy:

  • rozprowadzał narkotyki na terenie szkoły,
  • spożywał alkohol na terenie szkoły,
  • przebywał w szkole pod wpływem alkoholu,
  • stosował przemoc wobec rówieśników/nauczycieli,
  • był nieobecny na ponad 50% zajęć i inne.

W przypadku szkół prywatnych proces wydalenia dziecka z placówki jest prostszy. Co więcej, może dotyczyć także ucznia niepełnoletniego. Dyrektor nie potrzebuje nawet wniosku do samorządu szkolnego o opinię na ten temat. Wystarczy, że uczeń złamie regulamin szkoły, aby wykreślenie go z listy stało się uzasadnione. 

Kiedy stosuje się rozwiązanie w postaci skreślenia ucznia z listy?

Skreślenie ucznia z listy to ostateczność. W praktyce taka decyzja nigdy nie jest podejmowana po jednorazowym złamaniu zasad obowiązujących w szkole. Najczęściej dotyczy to uczniów, którzy notorycznie łamią reguły i nie reagują na żadne formy udzielonej im pomocy.

Decyzja o skreśleniu z listy może być skutkiem skargi wniesionej przez rodziców, czy wychowawcę. Nie oznacza to jednak, że złożenie skargi na ucznia od razu prowadzi do wykreślenia go z listy.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły powinien podjąć kontakt z rodzicami dziecka, a jeśli ci odmawiają współpracy – zawiadomić sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, a ostatecznie także policję. Dziecku z problemami wychowawczymi szkoła powinna bowiem pomagać na tyle, na ile jest to możliwe. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek do samorządu szkolnego – skreślenie z listy uczniów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek do samorządu szkolnego - skreślenie z listy uczniów

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Wniosek do samorządu szkolnego - skreślenie z listy uczniów
Wniosek do samorządu szkolnego - skreślenie z listy uczniów
17