Powołanie mentora dla nauczyciela – wzór

17 

Mentor zastępuje opiekuna stażu dla nauczyciela początkującego, zgodnie ze zmianą przepisów wprowadzoną w 2022 roku. Osobę mentora spośród wszystkich nauczycieli wybiera dyrektor szkoły, w której pedagog odbywa przygotowanie do zawodu.

W przypadku pracy w więcej niż jednej szkole – jeśli nauczyciel nie realizuje w żadnej z nich ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin – dyrektora, który powinien powołać mentora, wskazuje kurator oświaty.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kogo można powołać na mentora dla nauczyciela?

Powołanie na mentora dla nauczyciela nie może trafić do dowolnej osoby. Mentor musi spełniać pewne wymagania, w tym przede wszystkim posiadać stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Mentorem nie może być dyrektor ani inna osoba na stanowisku kierowniczym, jeśli wybór dotyczy szkoły rządowej lub samorządowej. Jedynie w przypadku szkół prywatnych możliwe jest powołanie na mentora osoby pełniącej funkcje kierownicze.

Kolejny warunek to praca w tej samej placówce, co nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu. Mentor nie musi jednak pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, ani uczyć tego samego przedmiotu, choć jest to wskazane z uwagi na jego obowiązki. 

Jak powołać mentora dla nauczyciela?

Powierzenie wybranemu nauczycielowi funkcji mentora wiąże się z koniecznością przekazania danemu pedagogowi informacji o jego nowej funkcji. Aby powołać mentora, dyrektor może wykorzystać gotowy wzór powołania mentora dla nauczyciela, w którym poinformuje go między innymi o przyznanym dodatku funkcyjnym.

Warto wspomnieć, że wysokości dodatku nie określają przepisy prawa oświatowego, lecz regulamin wynagradzania nauczycieli. Jeśli w regulaminie nie określono wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora, to konieczne jest wstrzymanie wypłaty tego dodatku aż do momentu podjęcia uchwały w tym zakresie.

Następnie dodatek należy mentorowi wyrównać. Za pełnienie funkcji mentora, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie pierwszego dnia miesiąca, jeżeli funkcję mentora przydzielono mu w tym dniu lub pierwszego dnia kolejnego miesiąca, jeśli funkcję mentora przydzielono mu w innym dniu.

Jakie obowiązki ma nauczyciel powołany na mentora?

Powierzenie roli mentora nauczycielowi nakłada na niego szereg obowiązków dodatkowych. Mentor:

  • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela początkującego,
  • udziela nauczycielowi wskazówek,
  • pozwala nauczycielowi obserwować własne zajęcia,
  • omawia z nauczycielem zajęcia,
  • inspiruje, zachęca do podejmowania wyzwań zawodowych,
  • dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
  • udziela pomocy w doborze form doskonalenia zawodowego,
  • wspiera nauczyciela w procesie wdrażania do pracy, w tym zapoznaje go z dokumentami obowiązującymi w szkole oraz z dokumentacją przebiegu nauczania,
  • przygotowuje opinię o nauczycielu do oceny.

O opinię mentora występuje dyrektor szkoły po rozpoczęciu procedury ustalenia oceny pracy nauczyciela. Opinię mentor powinien wydać na piśmie w ciągu 14 dni. Jeśli jednak tego nie zrobi, nie wstrzymuje to całego procesu. Sama treść opinii nie będzie też wiążąca dla dyrektora – ma jedynie dostarczyć mu informacji z innej perspektywy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Powołanie mentora dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Powołanie mentora dla nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-06-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Powołanie mentora dla nauczyciela - wzór
Powołanie mentora dla nauczyciela - wzór
17