Przykładowa samoocena nauczyciela – wzór

17 

Samoocena nauczyciela to refleksja nad właściwościami indywidualnymi, czyli cechami osobowości, zasobem wiedzy, możliwościami oddziaływania wychowawczego na uczniów. Autorefleksja pomaga wyeliminować nieefektywne metody nauczania i doskonalić proces kształcenia.

Samoocenę powinien przygotowywać regularnie zarówno nauczyciel przedszkola, jak i szkoły podstawowej. Umiejętność obiektywnej oceny własnej pracy to jedna z najważniejszych cech dobrego pedagoga.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki cel ma sporządzenie samooceny nauczyciela?

Samoocena jest częścią ewaluacji nauczyciela. Można nazwać ją także autoewaluacją, czyli refleksją nad własną pracą pedagogiczną. Samoocena jest podstawą planowania rozwoju pedagoga.

Zasady przeprowadzania autoewaluacji określa sam nauczyciel, definiując przy tym standardy i kryteria sukcesu. Samoocena wymaga systematycznego zbierania informacji o przebiegu i wynikach pracy własnej.

Jeśli w wyniku przeprowadzenia takiej ewaluacji okaże się, że nauczyciel nie spełnił własnych oczekiwań, warto sporządzić plan własnego rozwoju, czyli szkolenia, które pozwolą podwyższyć dotychczasowy poziom wiedzy i umiejętności. Samoocena stanowi podstawę planu rozwoju własnego nauczyciela.

Należy wspomnieć jednak, że autoewaluacja może dotyczyć:

 • osobistej pracy nauczyciela,
 • oceny pracy zespołowej, w której nauczyciel bierze udział,
 • oceny wkładu nauczyciela w pracę zespołową.

Jakie zagadnienia uwzględnia się w samoocenie nauczyciela?

Przykładowa samoocena nauczyciela dotyczy działań pedagoga na rzecz uczniów, rodziców, całej szkoły, środowiska lokalnego i własnego rozwoju. Pedagog może ocenić w niej:

 • sposób sprawdzania wyników i osiągnięć uczniów,
 • stosowanie zapisów szkolnego systemu oceniania,
 • planowanie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • możliwość indywidualizowania pracy z uczniami na danych zajęciach,
 • dostosowywanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości każdego ucznia,
 • stosowanie różnych metod pracy,
 • skuteczność stosowanych metod diagnozy,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • relacje z uczniami i rodzicami,
 • własny rozwój zawodowy,
 • organizację pracy własnej,
 • organizacje spotkań z rodzicami.

Do przygotowania autooceny nauczyciel może wykorzystać także pytania rodziców i uczniów. Zagadnienia uwzględnione w takiej ocenie nierzadko odnoszą się także do zbadanych potrzeb uczniów i rodziców. Ich realizacja również wpływa bowiem na proces samorozwoju pedagoga. 

Jaką wartość ma samoocena dla nauczyciela?

Nauczyciel odpowiedzialny i świadomy swojej roli w społeczeństwie powinien regularnie ewaluować jakość własnej pracy. W trakcie przygotowywania samooceny może okazać się bowiem, że te obszary, które pedagog uznawał za bardzo dobre, dla uczniów czy rodziców są zupełnie inne.

Wyciągnięte z autoewaluacji wnioski pozwalają eliminować błędy nauczyciela i poprawiać jego jakość pracy, a tym samym również wyniki uczniów.

Sporządzanie rzetelnej autoewaluacji świadczy również o profesjonalizmie nauczyciela jako pracownika szkoły. Zgromadzone w takiej samoocenie informacje pomagają dyrektorom szkół poprawiać jakość pracy placówek oświatowych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa samoocena nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa samoocena nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 144

Przykładowa samoocena nauczyciela - wzór
Przykładowa samoocena nauczyciela - wzór
17