Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza

17 

Samoocena pracy bibliotekarza powinna być w miarę możliwości obiektywna. Bibliotekarz szkolny musi bowiem doskonalić jakość swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Od jego zachowania, postawy i stosunku do uczniów zależy, czy czytelnicy będą chętnie korzystać z zasobów bibliotecznych i rozwijać swoje czytelnicze zainteresowania.

Dobry bibliotekarz musi poznać dziecko, aby nawiązać z nim relację. Jeśli prezentuje odpowiednią postawę i jest w stanie nawiązać taki kontakt z uczniem, stworzy w bibliotece atmosferę sprzyjającą rozwijaniu czytelnictwa.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia samooceny pracy nauczyciela bibliotekarza?

Samoocena pracy bibliotekarza ma kilka funkcji. Pierwszą z nich jest uświadomienie pracownikowi biblioteki szkolnej, jaką rolę pełni, jakie ma kompetencje i umiejętności, na jakim poziomie realizuje powierzone mu zadania.

Autorefleksja ma działać motywująco, prowadzić do samorozwoju i samorealizacji, wskazywać problemy, nad którymi trzeba pracować. Po drugie, samoocena pomaga także przełożonym. Dzięki niej mogą oni lepiej wykorzystać potencjał pracowników, planować ich rozwój zawodowy, szkolenia.

Samoocena pracy nauczyciela bibliotekarza jest narzędziem doskonalenia zawodowego. Ponieważ to bibliotekarz stanowi niejako wizytówkę biblioteki, jego postawa decyduje o tym, czy uczniowie będą często ją odwiedzać.

Na tę postawę składa się z kolei zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i usposobienie. Autoewaluacja ma pomóc więc ustalić dalszą drogę rozwoju zawodowego bibliotekarza i ocenić jakość jego pracy. 

W jaki sposób pisać samoocenę pracy nauczyciela bibliotekarza?

Samoocena pracy nauczyciela bibliotekarza musi być rzetelna. Aby tak się stało, przygotowując ją, nauczyciel powinien być w stanie rozdzielić ocenę swojej pracy pod kątem jej znaczenia dla niego i dla samej szkoły.

Pracę nauczyciela należy oceniać z perspektywy wymagań, jakie pedagogowi stawiają zwierzchnicy. W przeciwnym razie podejmowane działania mogą okazać się raz wadą, a raz zaletą nauczyciela. W samoocenie warto ująć także oznaczenie poziomu spełnienia ramowych warunków pracy, w tym termin jej wykonania i sposób jej wykonania.

Nie należy natomiast w samoocenie uwzględniać włożonego w pracę wysiłku, czy aspektów emocjonalnych – istotny jest efekt pracy, jej jakość i znaczenie dla szkoły. Samoocena pracy powinna być obiektywna, co można osiągnąć poprzez porównanie swojej pracy do pracy innych osób.

Prawidłowa autoewaluacja pozwala zdiagnozować bowiem zarówno mocne, jak i słabe strony nauczyciela, dzięki czemu daje możliwość skoncentrowania się na wyeliminowaniu problemów, a tym samym pozwala doskonalić się zawodowo. 

Przykładowa samoocena pracy nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz ma w szkole określone obowiązki, tak jak nauczyciel przedmiotowy. Swoją pracę może ocenić zarówno pod kątem realizacji tych obowiązków, jak i z uwzględnieniem innych kryteriów – wyliczonych w ustawie MEiN. W przykładowej samoocenie pracy nauczyciela bibliotekarza mogą pojawić się zatem informacje o:

  • inspirowaniu uczniów do rozwijania zainteresowań,
  • podejmowaniu działań, które włączają uczniów z niepełnosprawnościami w życie szkoły,
  • stosowaniu motywującego sposobu oceniania,
  • budowaniu w uczniach poczucia własnej wartości,
  • monitorowaniu potrzeb czytelniczych,
  • wspieraniu ucznia w jego rozwoju, 
  • współdziałaniu z innymi bibliotekami, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza
Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza
17