Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD

17 

Samoocena pracy nauczyciela to autoewaluacja, czyli refleksja nad własnymi działaniami. Każdy pedagog powinien umieć spojrzeć na swoją pracę w sposób obiektywny. Zadać sobie pytania dotyczące realizacji zamierzonych celów, efektywności pracy, czy sytuacji w klasie.

Dzięki refleksyjności pedagog może bowiem doskonalić się zawodowo, a jego rozwój osobisty przekłada się na lepsze wyniki uczniów i lepszą jakość pracy całej szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia samooceny pracy nauczyciela?

Autoewaluacja stanowi podstawę rozwoju nauczyciela oraz podstawę planowania takiego rozwoju. Oceniający samego siebie pedagog sam ustala też zasady dokonywania oceny – definiuje standardy i sukcesy.

Wynik samooceny jest podstawą wprowadzenia zmian w planie rozwoju nauczyciela i może przyczynić się do poprawy sytuacji w szkole, czy przedszkolu. Nauczyciel powinien systematycznie zbierać informacje o wynikach swojej pracy.

Jeśli samoocena pracy nauczyciela okaże się odbiegać od oczekiwań, należy wdrożyć odpowiednie modyfikacje, czyli zmienić planowane działania na lepsze. Autoewaluacja służy również identyfikacji problemów, które blokują nauczycielowi drogę do osiągnięcia zamierzonego celu. Mogą to być nie tylko problemy z pracą własną, ale również z pracą zespołową.

Jakie aspekty należy poruszyć w samoocenie pracy nauczyciela?

Przykład samooceny pracy nauczyciela bazuje na kryteriach oceny pracy nauczyciela, określonych w rozporządzeniu MEiN. Zasadniczo, pedagog powinien wziąć pod uwagę te obszary, które sam chce ocenić, na przykład pracę na rzecz uczniów, szkoły, rodziców, własnego rozwoju, środowiska lokalnego, itd.

Konkretne aspekty pracy nauczyciela, które warto uwzględnić w samoocenie, to między innymi:

 • stosowanie się do przepisów,
 • stosowanie zapisów statutu szkoły,
 • planowanie pracy dydaktycznej,
 • dostosowywanie form i metod pracy do możliwości oraz potrzeb uczniów,
 • stosowanie różnych metod pracy z uczniami,
 • dążenie do własnego rozwoju zawodowego,
 • rozwijanie u dzieci możliwości uczenia się,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • relacje z uczniami,
 • relacje z rodzicami,
 • organizacja własnej pracy,
 • organizacja spotkań z rodzicami. 

Przy sporządzaniu samooceny nauczyciel może posłużyć się także odpowiedziami na pytania zadane rodzicom i uczniom w sprawie ich potrzeb i oczekiwań.

Co napisać w samoocenie pracy nauczyciela?

Przykładowa samoocena pracy nauczyciela może poruszać rozmaite wątki. Pedagog najczęściej wylicza w niej między innymi to, jakie innowacje wdrożył, czy prowadził zajęcia pozalekcyjne, czy prowadził lekcje z zastosowaniem form i metod aktywizujących, czy dzielił się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w jakich formach doskonalenia zawodowego uczestniczył, czy współpracował ze środowiskiem lokalnym, czy angażował swoich uczniów do zadań, itd.

Jednocześnie samoocena zawiera także autokrytykę, na przykład informacje o przydzielonych, a niezrealizowanych zadaniach. Dobra samoocena nie może być bowiem jedynie zbiorem superlatyw. Nauczyciel musi dostrzegać zarówno swoje mocne strony, jak i słabe strony, ponieważ bez tego jego rozwój byłby niemożliwy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD
Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD
17