Opinia logopedyczna dziecka z autyzmem wzór

17 

Opinia logopedyczna o dziecku z autyzmem skupia się w głównej mierze na umiejętnościach komunikacyjnych ucznia. Dokument sporządza specjalista na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje dziecko swoją pomocą.

O wydanie opinii może wnioskować także rodzic zainteresowany rozwojem dziecka. Pierwsza opinia służy postawieniu diagnozy i rozpoznaniu potrzeb ucznia, natomiast kolejna weryfikacji skuteczności udzielanej dziecku pomocy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia logopedyczna dziecka z autyzmem?

Logopeda, który przygotowuje opinię o dziecku z autyzmem, powinien uwzględnić w niej krótki opis poziomu rozwoju dziecka, w tym między innymi opis jego tempa pracy, usposobienia, rozwoju społecznego i emocjonalnego, ponieważ wiążą się one z umiejętnościami komunikacyjnymi.

Charakterystycznymi elementami opinii logopedycznej dziecka z autyzmem są natomiast kwestie związane z:

  • jakością oddychania i sprawnością aparatu artykulacyjnego, np. trudność z kontrolą wydychanego powietrza, mowa szybka, niezrozumiała, słaba pionizacja języka, obniżone napięcie mięśnia okrężnego ust, wady wymowy,  jak seplenienie, brak realizacji głoski „r”,
  • rozumieniem mowy, np. konieczność częstego powtarzania poleceń, rozumienie prostych poleceń, znajomość nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia, umiejętność dopasowywania brakujących elementów obrazków, wskazywanie części ciała,
  • umiejętnościami komunikacyjnymi, np. mówienie prostymi zdaniami, informowanie o własnych potrzebach, częste echolalie, powtarzanie fragmentów bajek, piosenek, brak relacji z rówieśnikami, znajomość podstawowych zwrotów i gestów powitania/pożegnania.

Dziecko z autyzmem może nie reagować prawidłowo na gesty innych osób, używać gestów zamiast mowy, korzystać z dłoni dorosłego, aby wskazać przedmiot, którym jest zainteresowane.

Wszystkie te symptomy mówią o tym, jak poważny jest problem i na tej podstawie należy planować z dzieckiem takie zajęcia, które pozwolą uczniowi jak najlepiej funkcjonować w środowisku szkolnym. 

Jaki jest cel sporządzenia opinii logopedycznej o dziecku z autyzmem?

Opinia logopedyczna wydawana jest na wniosek rodziców lub na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument pozwala postawić odpowiednią diagnozę i zaplanować dla dziecka terapię, której celem jest wyeliminowanie problemów rozwojowych dziecka.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje bowiem swoją pomocą między innymi dzieci z autyzmem i upośledzeniem intelektualnym, organizując dla nich zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne czy wyrównawcze.

Opinia logopedy o dziecku z autyzmem może służyć również kontroli i weryfikacji jakości udzielanej dziecku pomocy. Na podstawie takiego dokumentu poradnia jest w stanie określić, czy zakres tej pomocy należy zmienić, zwiększyć, czy zmniejszyć.

Z tego względu każda opinia do poradni powinna zawierać co najmniej:

  • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
  • opis rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień dziecka,
  • opis ograniczeń, słabszych stron, problemów rozwojowych dziecka,
  • opis form udzielanej dziecku pomocy i jej efektów, 
  • wnioski i wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia logopedyczna dziecka z autyzmem wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia logopedyczna dziecka z autyzmem wzór

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Opinia logopedyczna dziecka z autyzmem wzór
Opinia logopedyczna dziecka z autyzmem wzór
17