Wzór wypowiedzenia umowy użyczenia

17 

Wypowiedzenie umowy użyczenia to formalne zakończenie lub rozwiązanie umowy, w której jedna strona udziela drugiej strony prawa do korzystania z określonego mienia (np. samochodu, sprzętu, lokalu, urządzenia, itd.) przez określony czas i na określonych warunkach.

Wypowiedzenie umowy użyczenia może nastąpić na wniosek jednej ze Stron – czyli Biorącego w używanie lub Użyczającego. Co więcej, na ogół wymaga się, aby wypowiedzenie było złożone na piśmie i dostarczone drugiej stronie w określonym terminie przed zamierzanym zakończeniem umowy.

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy użyczenia, druga strona zazwyczaj ma obowiązek zwrócić mienie objęte umową w określonym terminie i w stanie zgodnym z postanowieniami umowy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy wzór wypowiedzenia, który spełnia wszystkie formalne wymagania i który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Opis
Informacje o dokumencie

Przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy użyczenia zawiera dwa wzory pism, czyli wypowiedzenie umowy użyczenia zawartej na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony i w zależności od potrzeb, możesz użyć dowolnego z nich.

Tytuł dokumentu: Wzór wypowiedzenia umowy użyczenia

Aktualizacja: 2023-09-28

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

wzor-wypowiedzenia-umowy-uzyczenia-wzor
Wzór wypowiedzenia umowy użyczenia
17