Wzór umowy użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia

17 

W ramach umowy użyczenia lokalu użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na korzystanie z jego nieruchomości w określony sposób – nieodpłatnie. Taką umowę można zawrzeć z osobą fizyczną, a także z organizacją, na przykład ze stowarzyszeniem.

Chociaż umowa będzie ważna nawet w przypadku zawarcia jej w formie ustnej, to dla celów dowodowych warto dopilnować zawarcia umowy na piśmie. Do jej przygotowania strony mogą wykorzystać wzór umowy użyczenia lokalu dla stowarzyszenia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – postanowiliśmy przygotować spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa użyczenia lokalu zobowiązuje użyczającego do bezpłatnego zezwolenia biorącemu na użytkowanie danej nieruchomości przez czas określony lub nieokreślony. Użyczający określa, na jakich zasadach biorący może korzystać z jego lokalu, ale nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

Umowę użyczenia można zawrzeć z osobą fizyczną, z osobą prawną czy z organizacją, jaką jest stowarzyszenie. W każdym przypadku warto dopilnować sporządzenia jej na piśmie, aby skutecznie zabezpieczyć interesy obu stron.

Co ważne, w umowie użyczenia lokalu dla stowarzyszenia należy precyzyjnie określić przedmiot takiej umowy i sposób, w jaki biorący ma korzystać z lokalu.

Biorący powinien bowiem użytkować rzecz zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z umową, a jeśli stowarzyszenie korzysta z lokalu zgodnie ze swoimi celami statutowymi, to nie musi płacić podatku dochodowego w związku z zawarciem umowy użyczenia lokalu – w innym przypadku byłoby to traktowane jako przychód.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 130

wzor-umowy-uzyczenia-lokalu-dla-stowarzyszenia
Wzór umowy użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia
17