Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem – wzór

17 

Opinia o dziecku z Aspergerem najczęściej sporządzana jest w przedszkolu lub w klasach 1-3, ponieważ schorzenie to diagnozuje się z reguły w wieku 3.- 8.lat.

Zespół Aspergera utrudnia przede wszystkim rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, dlatego duże znaczenie ma wdrożenie odpowiednich form pomocy i usprawnienie rozwoju ucznia już na tym etapie edukacji. Opinię o dziecku z Aspergerem przygotowuje zazwyczaj wychowawca klasy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Po co sporządza się opinię o dziecku z Aspergerem?

O wydanie opinii na temat dziecka z Aspergerem może poprosić rodzic lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna (najczęściej). Placówka oświatowa powinna przedstawić taką opinię niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w jej statucie.

Zasadniczo, opinia o dziecku z Aspergerem służy: postawieniu diagnozy lub weryfikacji skuteczności udzielanej dziecku pomocy. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna organizuje bowiem specjalne zajęcia dla uczniów z różnymi zaburzeniami.

Zespół Aspergera ma negatywny wpływ głównie na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, dlatego pomocne okazują się tutaj zajęcia terapeutyczne, rozwijające umiejętności społeczne, czy poprawiające komunikację werbalną i niewerbalną.

Jakie informacje mogą pojawić się w przykładowej opinii o dziecku z Aspergerem?

Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem znacząco różni się od opinii o dziecku w pełni zdrowym. Uczeń dotknięty takim schorzeniem może:

 • charakteryzować się brakiem empatii,
 • mieć zaburzenia mowy,
 • mieć problemy z tworzeniem więzi emocjonalnych,
 • charakteryzować się upośledzeniem interakcji społecznych,
 • prezentować zachowania wyuczone,
 • stosować pedantyczny język,
 • cierpieć na zaburzenia integracji sensorycznej (wysoka wrażliwość na dźwięk),
 • mieć specjalistyczne zainteresowania.

Nauczyciel, który obserwuje dziecko z Zespołem Aspergera, najczęściej dostrzega u niego objawy nadwrażliwości na bodźce, upośledzoną umiejętność komunikacji i budowania relacji społecznych, a także nieumiejętność rozumienia, zwłaszcza metafor.

Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem wskazuje zatem najczęściej, że dziecko:

 • nie odczuwa potrzeby tworzenia więzi,
 • nie potrafi oceniać sytuacji ogółem, ponieważ nadto skupia się na detalach,
 • bierze dosłownie wszystko, co się do niego mówi,
 • nie rozumie slangu,
 • ma skłonność do powtarzania usłyszanych zdań,
 • nie wie, jak wykorzystywać różne powszechnie stosowane zwroty w odpowiednim kontekście,
 • mówi bardzo dużo, ale tylko na temat, który go interesuje, 
 • wymusza stosowanie się do sztywnych reguł na swoim otoczeniu,
 • nie przestrzega podstawowych norm społecznych,
 • zapamiętuje informacje, chociaż ich nie rozumie.

Jak przygotować opinię o uczniu z Aspergerem do poradni?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna obejmuje pomocą dzieci dotknięte różnymi zaburzeniami, wspiera je w rozwoju ich uzdolnień i dąży do eliminacji ich ograniczeń, trudności rozwojowych czy barier. Opinia do poradni powinna zawierać więc co najmniej:

 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis specyficznych potrzeb rozwojowych dziecka,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań,
 • opis słabszych stron, trudności, problemów,
 • opis udzielanej już pomocy, jej zakresu i efektów,
 • wnioski i wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem.

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem - wzór

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 130

Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem - wzór
Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem - wzór
17