Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela

17 

Z inicjatywą pozostawienia nauczyciela mogą wystąpić między innymi rodzice uczniów, którym z różnych powodów zmieniono nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), a także rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni w przypadku nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.

Ponieważ organizacją pracy w szkole zajmuje się dyrektor, który jest także pracodawcą dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówki, podanie w tej sprawie należy kierować właśnie do niego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Przyczyny pozostawienia nauczyciela

Dobry nauczyciel to prawdziwy skarb nie tylko dlatego, że jest lubiany przez dzieci, ale przede wszystkim dlatego, że potrafi właściwie przekazywać im wiedzę i skutecznie rozwijać uzdolnienia uczniów, co przekłada się na ich lepsze wyniki. Najczęściej za chęcią pozostawienia nauczyciela stoi między innymi:

  • fakt dbania przez nauczyciela o dobrą atmosferę na zajęciach,
  • sympatia, szacunek, jakim dzieci darzą nauczyciela,
  • dobre wyniki w nauce,
  • aktywność dzieci na zajęciach,
  • przywiązanie do nauczyciela,
  • skuteczne zachęcanie dzieci przez nauczyciela do aktywności w szkole i lokalnym środowisku.

W przypadku klas 1-3 rodzice mogą wnioskować o pozostawienie nauczyciela ze względu na zaufanie, jakim dzieci darzą pedagoga. Przekłada się ono bowiem na poczucie bezpieczeństwa, chęć do nauki, a także aktywność na zajęciach.

Z kolei w przypadku uczniów starszych motywy, jakimi kierują się rodzice w takich sytuacjach, najczęściej wiążą się z wynikami uczniów w nauce.

Dobry pedagog, który „trafia” do dzieci, potrafi zaciekawić je tematem i skutecznie przekazuje wiedzę, daje rodzicom gwarancję, że uczniowie zaliczą egzaminy z pozytywnym wynikiem, co ważne zwłaszcza w przypadku matury.

Jak wnioskować o pozostawienie nauczyciela?

Pismo o pozostawienie nauczyciela należy kierować do dyrektora szkoły. Dokument powinien wskazywać, o jakiego pedagoga chodzi oraz dlaczego wnioskodawca ubiega się o takie rozwiązanie. Podanie może przygotować rodzic ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.

Najlepiej, jeśli pod wnioskiem podpisze się jednak jak największa grupa osób popierających taką inicjatywę. Pismo z prośbą o pozostawienie nauczyciela należy stosownie uzasadnić, odwołując się do wymienionych wyżej przyczyn – zależnie od okoliczności.

Warto pamiętać, że pozostawienie nauczyciela nie zawsze jest możliwe. Pedagog przebywający na zwolnieniu ma prawo wrócić do pracy i objąć swoje poprzednie stanowisko, dlatego dyrektor nie zawsze będzie w stanie wyrazić zgodę na pozostawienie nauczyciela, który był zatrudniony w zastępstwie. 

Wniosek czy petycja o pozostawienie nauczyciela?

Wniosek od petycji do dyrektora różni się tym, że sporządzany jest przez mniejszą liczbę osób – zwykle przez przedstawiciela grupy. Petycja zawiera natomiast dane osobowe i podpisy wszystkich osób popierających dany pomysł.

Z reguły, petycje wywołują szybszą i bardziej stanowczą reakcję dyrektora, ponieważ obrazują rangę problemu. Jeśli więc rodzicom zależy na tym, aby ich pismo zostało potraktowane bardzo poważnie, wskazane będzie złożenie petycji o pozostawienie nauczyciela, zamiast wniosku o pozostawienie nauczyciela. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela
Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela
17