Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór

17 

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom z odpowiednio długim stażem pracy. Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, pedagog musi spełnić szereg wymagań, a także wystąpić z pisemną prośbą o urlop do dyrektora szkoły. Urlop może służyć leczeniu choroby lub rehabilitacji.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy nauczyciel może złożyć wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia?

Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia przysługuje pedagogom zatrudnionym na pełen etat i mającym umowę na czas nieokreślony. Poza tym, nauczyciel musi mieć także odpowiedni staż pracy – 7 lat nieprzerwanej pracy w wymiarze nie mniejszym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Wniosek o urlop nauczyciel uzupełnia:

 • skierowaniem na rehabilitację/leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczeniem o konieczności skorzystania z takiego urlopu – wystawionym przez lekarza medycyny pracy.

Wspomniany okres 7 lat nieprzerwanej pracy nie dotyczy jedynie pracy w tej samej szkole. Jeśli nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia, ale podjął pracę w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, nadal można mówić o nieprzerwanym zatrudnieniu w placówce oświatowej.

Jakie są zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia może trwać nie dłużej niż rok. O kolejny taki urlop nauczyciel może starać się dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego urlopu. Wolne od pracy należy wykorzystać na:

 • leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
 • leczenie choroby, która powstała na skutek czynników środowiska pracy lub metody wykonywania pracy,
 • rehabilitację lub leczenie w uzdrowisku.

Nauczyciel przez całe zatrudnienie może skorzystać z urlopów dla poratowania zdrowia przez łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Urlop tego typu jest płatny – nauczyciel dostaje wynagrodzenie wraz z dodatkiem za wysługę lat i innymi świadczeniami pracowniczymi.

Jak napisać wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia?

Wniosek nauczyciela o urlop dla poratowania zdrowia musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Są to między innymi dane osobowe i kontaktowe pedagoga, a także prośba:

 • o udzielenie urlopu na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (na leczenie uzdrowiskowe) lub
 • o skierowanie na badanie medycyny pracy w celu uzyskania zgody na urlop.

Ministerstwo Edukacji wśród chorób uprawniających do skorzystania z urlopu wymienia między innymi:

 • choroby układu ruchu, 
 • choroby układu krążenia, 
 • choroby układu oddechowego, 
 • choroby układu pokarmowego, 
 • choroby psychiczne, 
 • choroby skóry, 
 • cukrzycę,
 • niektóre choroby nowotworowe.

Warto wspomnieć przy tym, że z urlopu można skorzystać także w przypadku takich chorób jak depresja, czy wypalenie zawodowe. Dyrektor powinien rozpatrzyć pismo w ciągu 7 dni.

W tym czasie ma obowiązek skierować nauczyciela na badanie, jeśli spełnia on wymogi formalne skorzystania z urlopu. W przypadku zgody lekarza medycyny pracy dyrektor udziela nauczycielowi urlopu lub odwołuje się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia - wzór
Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia - wzór
17