Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela – wzór

17 

Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela może dotyczyć nauczyciela przedmiotowego, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia dodatkowe, np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Motywem złożenia takiego pisma jest najczęściej szczególna relacja między uczniem a pedagogiem, choć rodzice mają też inne powody, aby dążyć do takiego rozwiązania.

Pismo z prośbą o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela należy kierować do dyrektora szkoły, który zajmuje się organizacją pracy placówki oświatowej. Decyzję dyrektora w sprawie przydziału nauczyciela do klasy opiniuje rada pedagogiczna. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak doprowadzić do przydzielenia uczniowi konkretnego nauczyciela?

Przydzielenie konkretnego nauczyciela do ucznia nie jest prostym zadaniem, ale w uzasadnionych przypadkach dyrekcja może wyrazić na to swoją zgodę. Wniosek o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela należy zaadresować do dyrektora szkoły lub przedszkola, odpowiednio go przy tym motywując.

Warto mieć na uwadze, że wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie roku szkolnego będzie bardzo trudne, ponieważ organizacja pracy szkoły jest zatwierdzana do końca maja na kolejny rok szkolny.

Zmiana decyzji dyrektora w takim zakresie będzie wymagała również uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Najbardziej problematyczne może okazać się dokonanie zmian w przypadku nauczycieli, których nie ma kto zastąpić. 

Jak napisać podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela?

Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela ma charakter pisma oficjalnego. Rodzic powinien zaadresować je do dyrektora szkoły lub przedszkola, a złożyć w sekretariacie – osobiście lub listownie.

Dokument musi zawierać dane osobowe nie tylko wnioskodawcy, ale i dziecka oraz nauczyciela, którego dotyczy. Pismo trzeba także starannie uzasadnić, powołując się na:

  • szczególną więź dziecka z nauczycielem,
  • postawę nauczyciela, np. wzbudzającą szacunek u dziecka,
  • umiejętności nauczyciela, np. efektywne przekazywanie wiedzy, zachęcanie dziecka do aktywności,
  • pozytywny wpływ nauczyciela na dziecko.

We wniosku rodzic może opisać zarówno korzyści płynące z wyrażenia zgody na przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela, jak i negatywne konsekwencje ewentualnej odmowy.

Pod okiem odpowiedniego pedagoga dziecko może osiągać lepsze wyniki w nauce, lepiej się zachowywać, rozwijać swoje pasje i uzdolnienia, przezwyciężać problemy edukacyjne i rozwojowe, otwierać się na innych, być aktywne, wychodzić z inicjatywami i tak dalej.

Z kolei pod opieką innego pedagoga dziecko może – wręcz przeciwnie – zamknąć się w sobie, buntować się, odmawiać współpracy, mieć coraz gorsze wyniki, itd. Jeśli dyrektor szkoły znajdzie potwierdzenie dla takich argumentów rodzica, powinien pozytywnie odnieść się do wniosku. Odpowiedzi można oczekiwać w terminie maksymalnie 30 dni.

Pismo z prośbą o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela nie jest jedynym rozwiązaniem, jakie do dyspozycji mają rodzice. Opiekunowie mogą także wystosować do dyrektora pismo o zmianę aktualnego nauczyciela, czy też wnieść na niego skargę, która doprowadzi do wydalenia pedagoga ze szkoły (jeśli będzie to uzasadnione).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 150

Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela - wzór
Podanie o przydzielenie dziecka do konkretnego nauczyciela - wzór
17