Skarga na wykładowcę akademickiego – wzór

17 

Zasadniczo, za politykę kadrową na uczelni odpowiada rektor, ale skargę na wykładowcę akademickiego student powinien skierować do prodziekana, ponieważ to on pośredniczy w tego typu sprawach studenckich.

Skarga będzie uzasadniona, jeśli wykładowca łamie przepisy prawa oświatowego lub regulamin uczelni, a także gdy zachowuje się niestosownie, np. stosuje agresję słowną wobec studentów. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać skargę na wykładowcę akademickiego?

Skarga na wykładowcę akademickiego ma charakter formalny. Musi zostać odpowiednio zaadresowana – zwykle do prodziekana. Powinna też uwzględniać dane osobowe i dane kontaktowe wnoszącego.

W skardze należy opisać problem szczegółowo, ale też rzeczowo. Warto również dołączyć do skargi dokumenty, które potwierdzą przedstawione argumenty.

Skarga na piśmie stanowi formę korespondencji prowadzonej między studentami a osobami zarządzającymi uczelnią. Oznacza to, że dokument musi zostać przygotowany starannie, bezbłędnie, estetycznie, z zachowaniem niezbędnych form grzecznościowych. 

Czym zajmuje się prodziekan, a czym rektor uczelni?

Rektor jest osobą, która zarządza uczelnią, reprezentuje ją, decyduje o kwestiach związanych z budżetem, a także nadzoruje pracę kadry akademickiej. Można zatem porównać pracę rektora do funkcji dyrektora szkoły.

Mimo to skarga na wykładowcę akademickiego nie powinna być kierowana do rektora, lecz do prodziekana, który zajmuje się tego typu sprawami studenckimi. Prodziekan:

  • rozpatruje sprawy studenckie,
  • wyraża zgodę na egzaminy komisyjne, przedłużenie terminu złożenia indeksu w dziekanacie,
  • dokonuje zaliczenia semestru, 
  • wnioskuje do dziekana o egzaminy poprawkowe,
  • współpracuje z samorządem studenckim,
  • podejmuje decyzje w sprawie zmiany formy studiów, urlopów dziekańskich, przedłużenia sesji, itp.
  • opiniuje wnioski o odroczenie opłat,
  • sprawuje nadzór w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i wiele innych. 

To właśnie prodziekan jest więc „bliżej” studentów i to on zajmuje się ich problemami, w tym również tymi, które są związane z pracą wykładowców. 

Jak złożyć skargę na wykładowcę akademickiego?

Skarga na wykładowcę akademickiego powinna przyjmować formę pisemną. Dokument można złożyć osobiście lub listownie, adresując go do dziekanatu swojego wydziału.

Jeśli skarga będzie zawierała dane osobowe wnoszącego, można spodziewać się otrzymania odpowiedzi na nią w terminie do około jednego miesiąca. Warto pamiętać, że uczelnie nie mają obowiązku rozpatrywania skarg anonimowych. 

Czy warto wnieść skargę na wykładowcę akademickiego?

Jeśli zamiarem studenta nie jest narażenie wykładowcy na utratę zaufania, czy poniżenie go jako nauczyciela akademickiego, lecz zwrócenie się do odpowiednich organów o weryfikację kompetencji wykładowcy lub jego nieetycznego zachowania, wniesienie skargi jest jak najbardziej uzasadnione.

Warto uważać przy tym na argumenty, jakie student powołuje w treści swojej skargi, ponieważ ta nie powinna zawierać twierdzeń fałszywych – wykładowca może oskarżyć studenta o pomówienie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na wykładowcę akademickiego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na wykładowcę akademickiego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Skarga na wykładowcę akademickiego - wzór
Skarga na wykładowcę akademickiego - wzór
17