Skarga na pracownika uczelni – wzór

17 

Pracownikiem uczelni jest nie tylko wykładowca, ale również pracownik dziekanatu, czy inna osoba zatrudniona na uniwersytecie. Nadzór nad kadrą pracowników uczelni sprawuje natomiast rektor.

Mimo to, skargę na pracownika uczelni należy kierować nie do rektora, lecz do prodziekana ds. studenckich, ponieważ to on pośredniczy w sprawach tego rodzaju. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czym zajmuje się prodziekan?

Prodziekan pełni na uczelni rolę pośrednika między studentami a takimi podmiotami jak dziekan, czy rektor. Standardowe obowiązki prodziekana to między innymi:

  • opiniowanie wniosków o umorzenie lub odroczenie opłat za studia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie urlopów dziekańskich, przedłużenia sesji, przełożenia terminu złożenia indeksu,
  • rozliczenie i dokonanie zaliczenia semestru,
  • wyrażenie zgody na egzamin komisyjny,
  • złożenie wniosku do dziekana o egzamin poprawkowy,
  • rozpatrywanie spraw studenckich, 
  • współpraca z samorządem studenckim,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów, itp.

Prodziekan jest osobą bliską studentom i to właśnie on zajmuje się przyjmowaniem skarg, które dotyczą problemów, z jakimi studenci mierzą się na co dzień, w tym również tymi skargami, które są związane z pracą wykładowców.

Faktyczny nadzór nad pracownikami uczelni ma natomiast rektor, który zarządza polityką kadrową uniwersytetu. Wśród jego obowiązków można wymienić także reprezentowanie uczelni, pośredniczenie między uczelnią a Ministerstwem, czy rozporządzanie budżetem uczelni.

Chociaż rektor pełni dla pracowników uniwersytetu taką rolę, jak dyrektor dla pracowników szkoły, to skargi na ich postępowanie przyjmuje prodziekan, pośredniczący między studentami a samym rektorem. 

Czego może dotyczyć skarga na pracownika uczelni?

Skargi na pracowników uczelni powinny być składane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie uniwersytetu. Najczęściej dotyczą one zaniedbań lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez pracowników dziekanatu, bądź przez wykładowców akademickich.

Skarga może wskazywać również na fakt łamania przepisów prawa oświatowego, wewnętrznego regulaminu uczelni, czy zasad kultury.

Jeśli wykładowca zachowuje się nieetycznie (np. dyskryminuje studentów, stosuje różne standardy oceniania) lub gdy pracownik dziekanatu celowo utrudnia studentowi załatwienie ważnej sprawy, skarga na zachowanie takiej osoby jest jak najbardziej uzasadniona. 

Jak napisać skargę na pracownika uczelni?

Skargę zawsze najłatwiej jest wnieść na piśmie, choć można również złożyć ją ustnie do protokołu. Pisemna skarga pozwala jednak odpowiednio sformułować swoje zarzuty, a także przygotować dowody na ich poparcie.

Skarga na pracownika uczelni powinna zawierać bowiem rzetelny i rzeczowy opis sprawy. Należy pamiętać, że dokument musi być wolny od błędów językowych czy ortograficznych. Powinien zawierać także odpowiednie zwroty grzecznościowe.

Skargę najlepiej jest wydrukować, aby prezentowała się estetycznie, a następnie jedynie złożyć na niej swój czytelny podpis. Warto pamiętać, że skarga bez danych osobowych wnoszącego może pozostać nierozpatrzona. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na pracownika uczelni – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na pracownika uczelni - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga na pracownika uczelni - wzór
Skarga na pracownika uczelni - wzór
17