Podanie do rektora – wzór

17 

Podania do rektora sporządzane są przez studentów rzadziej niż pisma do dziekana lub prodziekana. Rektor zajmuje się bowiem przede wszystkim sprawami kadrowymi, reprezentowaniem uczelni, czy zarządzaniem jej budżetem.

Niemniej jednak niekiedy student musi skierować pismo również do tego podmiotu, dlatego warto wiedzieć, jak je przygotować. Podanie do rektora może napisać także pracownik uczelni – rektor jest dla niego przełożonym (pracodawcą).

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć podanie do rektora?

Jeśli pracownik uczelni składa podanie do rektora, najczęściej dotyczy ono przedłużenia zatrudnienia. Do rektora kierowane będzie także pismo o przyjęcie do pracy na uczelni. W przypadku studentów, wnioski czy podania do rektora dotyczą zazwyczaj:

  • odwołania od skreślenia z listy studentów,
  • odwołania od odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów,
  • wyznaczenia godzin/dni rektorskich w związku ze świętami, juwenaliami,
  • przyjęcia na studia po upływie terminu rekrutacji,
  • przesunięcia zajęć na inne dni/godziny.

Niezależnie od tematu, podanie do rektora zawsze powinno przyjmować formę pisemną. Jest to oficjalna korespondencja, która musi zawierać kilka elementów formalnych. Powinna też zostać przygotowana w odpowiedni sposób, z zastosowaniem właściwych form grzecznościowych. 

Jak napisać podanie do rektora?

Podanie do rektora poza danymi osobowymi i kontaktowymi studenta/pracownika uczelni, musi zawierać także odpowiedni zwrot do adresata, czyli “Jego Magnificencja”. W treści pisma autor powinien zwięźle opisać swój problem, uzasadnić swoją prośbę lub odwołanie.

W zależności od rodzaju sprawy wskazane jest również, aby poparł swoje podanie odpowiednimi dokumentami, które dołączy do podania w formie załączników. Pismo nie może zawierać błędów językowych, czy ortograficznych, a także potocznych sformułowań.

Podanie w formie wydruku z ręcznym podpisem studenta należy złożyć w dziekanacie osobiście lub listownie. Właściwie przygotowane powinno obligować rektora do udzielenia odpowiedzi – również na piśmie, w terminie do 30 dni. 

Czym zajmuje się rektor na uczelni?

Inne pisma studenci kierują do dziekana lub prodziekana, a inne do rektora, ponieważ każdy z tych podmiotów pełni na uczelni inną rolę. Rektor kieruje działalnością uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. Jest przełożonym kadry pracowniczej uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące budżetu oraz współpracy z innymi podmiotami naukowymi. 

Zarządza uniwersytetem przy wsparciu prorektorów, dziekanów, dyrektorów, czy kierowników jednostek organizacyjnych. Rektor pośredniczy między uczelnią a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełni także rolę pracodawcy dla wszystkich pracowników uniwersytetu. Wśród jego uprawnień wylicza się między innymi możliwość przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych studentów, czy możliwość przywracania studentów na listę.

Podania do rektora często wiążą się także z prośbami o wyznaczenie godzin rektorskich, czyli o zwolnienie studentów z zajęć w związku z obchodami świąt, uroczystości, czy juwenaliów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie do rektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie do rektora - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Podanie do rektora - wzór
Podanie do rektora - wzór
17