Skarga do rektora – wzór

17 

Skarga do rektora składana jest na podobnej zasadzie, co skarga do dyrektora szkoły, ponieważ rektor pełni na uczelni taką samą funkcję – sprawuje nadzór nad pracownikami uniwersytetu, reprezentuje go i zarządza jego pracą.

Na każdej uczelni powinien istnieć odpowiednio opracowany system składania skarg i wniosków, dlatego przed wystąpieniem z takim pismem warto zapoznać się z treścią regulaminu obowiązującego na uniwersytecie. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy student może złożyć skargę do rektora?

Skarga do rektora przysługuje studentowi, który nie jest zadowolony ze sposobu funkcjonowania uczelni, w tym zwłaszcza z jakości pracy zatrudnionych w niej pracowników. Skarga do rektora może dotyczyć:

  • nierównego traktowania studentów przez wykładowcę,
  • niskiego poziomu nauczania,
  • zachowania wykładowcy.

Warto wiedzieć, że rektor zajmuje się między innymi ustalaniem planów i strategii dotyczących polityki kadrowej, a także prowadzonych na uczelni badań.

Jest odpowiedzialny za dysponowanie finansami, pośredniczy między szkołą wyższą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawiera umowy z instytucjami naukowymi, podejmuje decyzje na najwyższym szczeblu i reprezentuje uczelnię.

Rektor jest zwierzchnikiem (pracodawcą) dla całej kadry uniwersytetu. Zarządza uczelnią przy wsparciu prorektorów, dziekanów, dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Może ogłaszać godziny i dni rektorskie, a także decydować o przyznaniu stypendium dla najzdolniejszych studentów. Jeśli więc skarga wiąże się z tymi zagadnieniami, rektor będzie odpowiednim adresatem takiego pisma. 

Jak napisać skargę do rektora?

Niezależnie od charakteru pisma, jakim jest skarga, ta skierowana do rektora musi spełniać pewne wymogi formalne. Dokument musi być rzeczowy, wolny od błędów językowych czy ortograficznych, napisany zgodnie z przyjętymi zasadami.

Warto pamiętać, że do rektora na piśmie zawsze należy zwracać się “Jego Magnificencjo”, a nie “Panie rektorze”. W skardze student powinien podać też swoje dane osobowe, ponieważ skargi anonimowe można pozostawić bez rozpatrzenia.

Po opisaniu problemu, warto uwzględnić w dokumencie również swoje oczekiwania odnośnie jego rozwiązania. Samo pismo składa się w dziekanacie osobiście lub listownie. W przypadku prawidłowo złożonej skargi – z danymi osobowymi i kontaktowymi – student może oczekiwać odpowiedzi na pismo w terminie do 30 dni. 

Skarga do rektora w regulaminach uczelni

Przedmiot i sposób zgłaszania skarg do rektora powinien określać regulamin uczelni. Najczęściej jako przedmiot skargi do rektora regulamin podaje zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organy lub pracowników uczelni.

Skarga może dotyczyć też jakości kształcenia, nadużyć, ulepszenia organizacji uczelni, praworządności, czy potrzeb społeczności akademickiej. Zgłoszenia studentów mogą być przyjmowane ustnie do protokołu, pisemnie i elektronicznie.

Wymaga się, aby dokument zawierał co najmniej dane studenta, zwięzły opis sprawy, informację o ewentualnych załącznikach, a także podpis wnoszącego skargę i przyjmującego skargę. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do rektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga do rektora - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga do rektora - wzór
Skarga do rektora - wzór
17