Skarga na uczelnie wyższą – wzór

17 

Każda uczelnia publiczna i niepubliczna podlega pod Ministerstwo Edukacji i Nauki, dlatego skargę na działalność uniwersytetu należy kierować właśnie do tego podmiotu. Ministerstwo przyjmuje skargi ustnie do protokołu, a także w formie pisemnej – złożone listownie, elektronicznie oraz osobiście.

Osoby zainteresowane przed złożeniem skargi mogą również udać się na rozmowę z pracownikiem Biura Ministra, w wyznaczonych terminach spotkań. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na uczelnię?

Skarga na uczelnię wyższą może dotyczyć między innymi niewłaściwej realizacji zadań jednostki, czy też naruszenia prawa przez władze uczelni, administrację lub nauczyciela akademickiego. W praktyce tematem skargi bywa najczęściej:

  • naruszenie regulaminu studiów,
  • naruszenie prawa oświatowego,
  • nieodpowiednie zachowanie wobec studentów,
  • nieetyczna postawa wykładowcy,
  • nierówne traktowanie studentów,
  • dyskryminacja, i tym podobne. 

Ze skargą na uczelnię może wystąpić jednak nie tylko student, ale również sam pracownik uniwersytetu, np. wykładowca. 

Czym skutkuje skarga na uczelnię wyższą?

Zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister może nałożyć na uczelnię między innymi karę pieniężną w wysokości:

  • do 100 000 zł w przypadku prowadzenia studiów z naruszeniem określonych przepisów,
  • do 50 000 zł w przypadku naruszenia obowiązków, 
  • do 5000 zł w przypadku naruszenia terminów. 

Jeśli skarga na uczelnię dotyczy postępowania rektora, minister może wystąpić z wnioskiem o jego odwołanie do kolegium elektorów albo do podmiotu, który dokonał wyboru rektora. Do czasu rozpatrzenia takiego wniosku minister ma prawo zawiesić rektora w pełnieniu jego funkcji.

Rektor zostanie też zawieszony w pełnieniu funkcji z urzędu, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe. Jeśli zaś skarga dotyczy naruszenia przepisów prawa przez radę uczeni, minister występuje do senatu z wnioskiem o skrócenie kadencji rady. 

Jak napisać skargę na uczelnię wyższą?

Skargę na uczelnię wyższą najwygodniej jest złożyć na piśmie. Dokument powinien zawierać dane osobowe wnoszącego skargę, a także rzeczowy opis sprawy. Skarga musi być szczegółowa, ale oparta na faktach.

Należy również dołączyć do niej posiadany materiał dowodowy. Pismo nie powinno być anonimowe. Na dokumencie musi podpisać się student/pracownik lub grupa studentów/pracowników. Anonimowe skargi mogą bowiem pozostać nierozpatrzone.

Jeśli do ministerstwa trafi skarga sporządzona zgodnie z przyjętymi zasadami – zawierająca dane osobowe i kontaktowe wnoszącego – można spodziewać się uzyskania odpowiedzi na pismo w terminie do jednego miesiąca.

Skarga powinna skutkować przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego i poinformowaniem skarżącego o ustaleniach ministra. Warto pamiętać, że Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlegają uczelnie publiczne i niepubliczne, w tym uniwersytety, akademie, politechniki oraz publiczne uczelnie zawodowe. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na uczelnie wyższą – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na uczelnie wyższą - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga na uczelnie wyższą - wzór
Skarga na uczelnie wyższą - wzór
17