Uznanie kwalifikacji nauczyciela – wzór pisma

17 

Dawniej dyrektorzy szkół mogli uznawać kwalifikacje nauczyciela za zbliżone, czyli ustalać, że nauczyciel posiada wystarczające kwalifikacje, aby prowadzić określone zajęcia. Takiego uznania nie można cofnąć, zatem jeśli kwalifikacje nauczyciela raz zostały uznane, nie mogą zostać odebrane.

Obecnie dyrektor nie ma już możliwości uznania kwalifikacji nauczyciela za zbliżone na poprzednich zasadach. Może jednak ustalić, że ukończone przez pedagoga studia lub inna forma kwalifikacji, dają mu wystarczające uprawnienia do prowadzenia danych zajęć w szkole.

Krótko mówiąc, uznanie kwalifikacji nauczyciela to stwierdzenie, że pedagog nabył wiedzę merytoryczną potrzebną do nauczania danego przedmiotu.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy stosowane jest pismo uznanie kwalifikacji nauczyciela?

Zawód nauczyciela jest zawodem regulowanym, a to oznacza, że może wykonywać go jedynie osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Warunkiem podjęcia pracy w roli nauczyciela bywa również pozytywne zaliczenie egzaminu. Na takiej podstawie może nastąpić uznanie kwalifikacji nauczyciela. Pismo tego typu przygotowuje dyrektor szkoły.

Uznanie kwalifikacji dotyczy w głównej mierze pracowników zagranicznych, czyli obywateli państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu. Nauczyciele pochodzący z tych krajów mogą uczyć w polskich szkołach pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia ich wniosku o uznanie kwalifikacji nauczyciela. 

Obywatel innego państwa, który chce podjąć pracę w polskiej placówce oświatowej, powinien skontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, zatrudnienie nauczyciela na terenie Polski wymaga uznania dyplomu zagranicznego, a następnie ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych. Osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w innym państwie członkowskim UE musi złożyć wniosek o ich uznanie do Ministra Edukacji i Nauki. 

Kiedy dyrektor może uznać kwalifikacje nauczyciela?

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

  • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym,
  • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiada natomiast osoba, która ukończyła studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, bądź też studia, których zakres obejmuje treść nauczanego przedmiotu/prowadzonych zajęć.

Oznacza to, że dyrektor może uznać kwalifikacje nauczyciela uzyskane w trakcie studiów nawet wtedy, kiedy ich kierunek nie odpowiada ściśle swoją nazwą nauczanemu przedmiotowi, ale obejmuje przygotowanie merytoryczne niezbędne do nauczania danego przedmiotu.

Ocena kwalifikacji polega na porównaniu treści kształcenia w szkole wyższej z zakresem wymagań wynikających z podstawy programowej danego przedmiotu. Oceny tej dokonuje jednak autonomicznie dyrektor szkoły zatrudniającej.  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uznanie kwalifikacji nauczyciela – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Uznanie kwalifikacji nauczyciela - wzór pisma

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 140

Uznanie kwalifikacji nauczyciela - wzór pisma
Uznanie kwalifikacji nauczyciela - wzór pisma
17