Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko

17 

Odroczenie obowiązku szkolnego polega na kontynuowaniu przez dziecko nauki w przedszkolu – przez dodatkowy rok. Zasadniczo, obowiązek szkolny rozpoczyna się bowiem wraz z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Informację o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego muszą przygotować rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Należy dostarczyć ją dyrektorowi szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, ponieważ formalnie to dyrektor odracza obowiązek szkolny dziecka.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego?

Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci, które ukończyły 7. rok życia. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się jednak możliwość odroczenia tego obowiązku o jeden rok. Ten dodatkowy czas ma dać dziecku możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, których może zabraknąć małemu uczniowi na początku edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli dziecko nie podejmie w odpowiednim czasie obowiązku szkolnego, jego rodzice zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień, upomniani, a następnie ukarani karą grzywny. W ich interesie jest zatem powiadomić o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego dyrektora tej szkoły, do której dziecko powinno uczęszczać ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Obowiązek szkolny można odroczyć o jeden rok. W tym czasie dziecko powinno kontynuować naukę w przedszkolu. Do wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice dołączają:

  • opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z której wynika taka potrzeba,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

Kiedy odroczenie obowiązku szkolnego jest uzasadnione?

Informacja o niepodejmowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego powinna wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie do 31 sierpnia tego roku, w którym dziecko kończy 7 lat (kalendarzowo). W treści takiego pisma rodzice muszą powołać się także na odpowiednie argumenty.

Podstawą niepodjęcia nauki w szkole jest tak zwany brak gotowości szkolnej. Jeśli uczeń spełnia pewne kryteria dla takiego stwierdzenia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna może zalecić rodzicom pozostawienie dziecka w “zerówce”.

O braku gotowości szkolnej świadczą natomiast pewne ograniczenia w poziomie rozwoju dziecka, a dokładniej w czterech sferach rozwoju: umysłowej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

Mowa tu o takich zdolnościach, jak rozumowanie, wypowiadanie się, nawiązywanie kontaktów, umiejętność podporządkowania się regułom i zasadom, samodzielność, odpowiedzialność, zdolność kontrolowania emocji, skupienia uwagi, czy motywacja do pracy.

Jaki jest cel odroczenia obowiązku szkolnego?

Niepodejmowanie obowiązku szkolnego ma pozwolić dziecku na powtórzenie „zerówki” i zwiększenie szans ucznia na osiągnięcie sukcesów edukacyjnych porównywalnych z rówieśnikami. Powtórzenie roku powinno pomóc dziecku rozwinąć takie umiejętności, jak nawiązywanie relacji, czy właściwe reagowanie na stres.

W przypadku dzieci zdrowych odroczenie obowiązku szkolnego dotyczy jednego roku, natomiast dziecku niepełnosprawnemu można odroczyć obowiązek szkolny do 9. roku życia. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko
Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko
17