Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór

17 

Notatka służbowa nauczyciela pełni rolę dowodową i informacyjną. Dokument może zostać przygotowany w momencie naruszenia przepisów lub regulaminu placówki oświatowej w celu wykazania nieprawidłowego zachowania, lub wręcz przeciwnie – postępowania według ustalonych zasad.

W przypadku notatki o dziecku nauczyciel najczęściej sporządza taki dokument po to, aby wykazać, że sam słusznie i w prawidłowy sposób wymierzył uczniowi karę oraz po to, aby udokumentować niewłaściwe zachowanie dziecka. Notatkę pedagog przedstawia dyrektorowi szkoły, ewentualnie rodzicom dziecka i innym osobom związanym z daną sprawą.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaką rolę pełni notatka służbowa nauczyciela o dziecku?

Notatki służbowe – w zależności od spraw, jakich dotyczą – mogą pełnić rolę informacyjną i dowodową. Są przydatne na wypadek ewentualnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego.

Nauczyciel sporządza notatki służbowe między innymi ze spotkań z rodzicami, z wypadków i innych zdarzeń w szkole, a także z sytuacji konfliktowych na linii podwładny-przełożony, np. przy odmowie wykonania polecenia służbowego.

Jeśli chodzi o notatkę służbową nauczyciela o dziecku, to najczęściej służy ona wykazaniu, że uczeń zachował się niewłaściwie, a pedagog odpowiednio na takie zachowanie zareagował. Notatka może wskazywać więc na fakt złamania zasad wprowadzonych regulaminem placówki oraz na ukaranie ucznia, np. uwagą w dzienniku. 

Jak napisać notatkę służbową nauczyciela o dziecku?

Zasadniczo, nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór notatki służbowej nauczyciela. Wiadomo jednak, że dokument tego typu powinien zawierać między innymi dane ucznia, oznaczenie czasu i miejsca opisywanego zdarzenia, krótki opis przebiegu zdarzenia, podpis nauczyciela, który przygotował notatkę.

Pismo nie powinno uwzględniać z kolei prywatnych osądów, czy informacji, które są obraźliwe, nieprawdziwe, godzące w dobre imię innej osoby. Notatka ma być krótka, treściwa, oparta na faktach.

Może zawierać również dane innych świadków/uczestników zdarzenia. Nie trzeba dzielić jej na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ponieważ rolą notatki jest przede wszystkim przekazanie informacji przełożonemu. 

Czego w praktyce może dotyczyć notatka służbowa nauczyciela o dziecku?

Nauczyciele sporządzają różnego typu notatki służbowe, dotyczące zarówno wykonywanych obowiązków, jak i sytuacji mających związek z ich zatrudnieniem, jak chociażby odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę. Przygotowujący notatkę nauczyciel może być uczestnikiem zdarzenia lub jego świadkiem.

Jeśli notatka dotyczy ucznia, najczęściej odnosi się do:

  • wypadku w szkole – wtedy może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela (będzie wykorzystana w procedurze likwidacji szkody),
  • niewłaściwego zachowania ucznia – np. uderzenia innego dziecka, zniszczenia mienia szkoły, niestosownego zwrócenia się do nauczyciela, oszukiwania podczas egzaminu,
  • ukarania ucznia przez nauczyciela – wskazuje przyczynę ukarania i sposób ukarania, czyli stanowi dowód na to, że nauczyciel wymierzył karę zgodnie z zasadami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Notatka służbowa nauczyciela o dziecku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Notatka służbowa nauczyciela o dziecku - wzór
Notatka służbowa nauczyciela o dziecku - wzór
17