Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład

17 

Nauczyciele często rozmawiają z rodzicami uczniów, nie tylko podczas oficjalnych spotkań dla wszystkich opiekunów. Takie spotkania, zarówno zorganizowane, jak i spontaniczne, warto dokumentować, aby móc wykazać, że nauczyciel dopełnił swoich obowiązków i podjął odpowiednie kroki w danej sprawie.

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami może pełnić rolę informacyjną dla przełożonego, czyli dla dyrektora szkoły. Często ma jednak również funkcję dowodową, gdyż informuje o tym, jakie działania podjął pedagog. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Po co sporządza się notatkę służbową ze spotkania z rodzicami?

Spotkania z rodzicami nie zawsze są łatwe. Nawet jeśli wychowawca trafił na dobrą klasę, zawsze znajdzie się w niej uczeń z problemami edukacyjnymi, czy wychowawczymi. O takich problemach nauczyciel ma zaś obowiązek powiadomić jego rodziców.

Notatka służbowa pozwala udowodnić, że opiekunowie zostali uprzedzeni o problemach dziecka z odpowiednim wyprzedzeniem. Groźba negatywnej oceny z zachowania, czy oceny niedostatecznej z jednego z przedmiotów to jednak niejedyne złe wieści, jakie pedagog może przekazać opiekunom podczas spotkania.

Nierzadko zdarza się, że w trakcie zebrania trzeba poruszyć kwestie trudniejsze, takie jak agresja wśród dzieci, prześladowanie jednego z uczniów, problem depresji i tak dalej. Jeśli nauczyciel w porę nie zasygnalizuje takiego problemu, zaniedbanie konieczności udzielenia dzieciom pomocy może mieć tragiczne skutki.

Na wypadek takiego zdarzenia również warto sporządzić notatkę służbową, która wykaże, że pedagog poruszył dany temat z rodzicami i wskaże datę takiego spotkania.

Niekiedy notatka ze spotkania z rodzicami opisuje również wydarzenie, którego nie zaplanowano i które również może generować problemy dla nauczyciela. Mowa tu o wszelkich kłótniach i awanturach, do których dochodzi czasami na spotkaniach z rodzicami. Z takich sytuacji także należy sporządzić notatkę służbową.

Jakie informacje powinna zawierać notatka służbowa ze spotkania z rodzicami?

Notatka służbowa nauczyciela nie jest pismem sformalizowanym, opartym o odgórnie obowiązujący wzór. Przyjmuje się, że ma to być dokument zwięzły, krótki, rzeczowy, przekazujący najważniejsze informacje ze szczegółami.

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami powinna zawierać informacje o dacie spotkania, a także o osobach, które w nim uczestniczyły. Można podać w niej temat spotkania z rodzicami, jego przebieg, pojawiające się wnioski, dyskusje, spostrzeżenia rodziców.

Dokładna treść notatki zależna jest od faktycznego przebiegu spotkania z rodzicami. Warto pamiętać jednak, że taki dokument ma informować o faktach. Nie wolno zawierać w nim niesprawdzonych informacji, własnych opinii, subiektywnych komentarzy, czy informacji niezwiązanych ze sprawą, a z życiem prywatnym osób, których notatka dotyczy.

Dokument powinien mieścić się na jednej stronie. Nie wymaga podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Należy opatrzyć go jednak podpisem nauczyciela, który notatkę sporządził. Pismo przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w danej szkole.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami - przykład

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 137

Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami - przykład
Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami - przykład
17