Notatka służbowa nauczyciela wzór

17 

Notatka służbowa pełni rolę informacyjną i dowodową. Ma dokumentować wydarzenia związane z wykonywaną pracą, a także podejmowane działania. Każdy pracownik powinien zostać poinformowany o tym, że sporządzono notatkę na jego temat. Ma on również prawo do wglądu w taki dokument.

Notatka służbowa, w tym notatka nauczyciela, ma jedynie opisywać wydarzenia – nie może zawierać osądów, komentarzy, prywatnych opinii.

Pedagog przygotowuje ją między innymi w przypadku odmowy wykonania polecenia służbowego, kiedy jest świadkiem niebezpiecznego zdarzenia w szkole, kiedy dochodzi do konfliktu z rodzicem ucznia lub gdy ma miejsce taki incydent, jak użycie przemocy wobec dziecka przez nauczyciela.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia notatki służbowej przez nauczyciela?

Nauczyciel najczęściej sporządza notatkę służbową po to, aby udokumentować prawidłowość swojego postępowania lub nieprawidłowość postępowania innej osoby – innego nauczyciela, ucznia, rodzica. Notatka pozwala przekazywać informacje i stanowi materiał dowodowy. Taki dokument w przypadku nauczycieli może dotyczyć między innymi:

  • odmowy wykonania polecenia służbowego przez nauczyciela,
  • zdarzenia w szkole, np. wypadku, bójki,
  • zebrania z rodzicami. 

Notatki służbowe przydają się w różnych sytuacjach, ale najczęściej służą wyjaśnieniom. Przykładowo, notatka może zostać wykorzystana w rozmowie nauczyciela i dyrektora szkoły w sprawie ewentualnego ukarania pedagoga karą porządkową.

W takich okolicznościach dyrektor prosi o sporządzenie notatki służbowej świadka, czyli innego nauczyciela. 

Jakie elementy powinna zawierać notatka służbowa nauczyciela?

Notatki służbowe nauczycieli nie są przygotowywane według odgórnie obowiązujących wzorów. Taki dokument powinien zawierać jednak kilka niezbędnych elementów formalnych, jak miejsce i data sporządzenia, opis zdarzenia, podpis autora notatki.

Należy pamiętać, że tego typu pisma muszą być zwięzłe i treściwe. Nie trzeba dzielić ich na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Należy także unikać uwzględniania w notatce osądów (notatka nie wskazuje, kto jest winny, lecz opisuje fakty) oraz informacji obraźliwych, godzących w dobre imię pracownika, związanych z życiem prywatnym.

Notatka służbowa może okazać się niezbędna w przypadku postępowania wyjaśniającego, np. po złożeniu przez rodzica skargi na nauczyciela. Warto dbać więc o jej wiarygodność, sporządzając dokument zgodnie z tymi zasadami.

Co zrobić z notatką służbową nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, nauczyciel, którego notatka dotyczy, ma prawo uzyskać wgląd w treść takiego dokumentu. Notatka służbowa może być przechowywana na różne sposoby, zgodnie z obowiązującą szkolną instrukcją kancelaryjną.

Niektóre notatki dołącza się również do dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to jednak wyłącznie tych notatek, które wiążą się z przebiegiem zatrudnienia. Co ciekawe, notatka służbowa jest traktowana jako informacja publiczna, ponieważ odnosi się wyłącznie do faktów.

Oznacza to, że zasadniczo dostęp do jej treści powinien mieć każdy obywatel, jednak należy pamiętać również o przepisach RODO, które nakazują chronić dane osobowe tych, których notatka dotyczy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Notatka służbowa nauczyciela wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Notatka służbowa nauczyciela wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Notatka służbowa nauczyciela wzór
Notatka służbowa nauczyciela wzór
17