Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

17 

Nagrodę Kuratora Oświaty może otrzymać zarówno nauczyciel z wyróżniającą oceną pracy, jak i dyrektor szkoły. Jeśli chodzi o nagrodę dla nauczyciela, to jego kandydaturę do kuratorium zgłasza kierujący placówką oświatową.

Wniosek w sprawie nagrody musi jednak zostać odpowiednio uzasadniony i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Za co nauczyciel może otrzymać nagrodę Kuratora Oświaty?

Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dyrektor może złożyć w stosunku do nauczyciela, który spełnia określone wymogi. To między innymi:

 • posiadanie wyróżniającej oceny pracy,
 • świadczenie pracy przez okres minimum 2 lat w danej szkole.

Nagrody kuratora nie może otrzymać nauczyciel, który swoją pracą w żaden sposób się nie wyróżnia – jedynie realizuje swoje podstawowe obowiązki. Wyróżnienie tego typu jest przyznawane za “wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”.

Wyjątkowe osiągnięcia nauczyciela to między innymi te wskazane w dodatkowych kryteriach oceny pracy nauczyciela, jak:

 • podejmowanie działań innowacyjnych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • działanie na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym,
 • rozwiązywanie problemów o charakterze socjalnym i wychowawczym.

Jak uzasadnić wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty?

Uzasadnienia wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty nie należy mylić z opinią rady pedagogicznej, mimo że dokument w podobny sposób ocenia sylwetkę pedagoga. Uzasadnienie ma wyjaśniać, dlaczego nauczyciel zasłużył na nagrodę, czyli jakie są jego osiągnięcia w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.

Ważne jest to, że uzasadnienie nie może być ogólne. Powinno prezentować konkretne dokonania, jakie miały miejsce w okresie od otrzymania poprzedniej nagrody. Nie należy natomiast uwzględniać w nim:

 • opisu przebiegu pracy zawodowej,
 • opisu ukończonych form dokształcania/doskonalenia zawodowego,
 • życiorysu kandydata.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty może wyliczać takie osiągnięcia pedagoga jak:

 • opracowane programy autorskie,
 • publikacje,
 • wprowadzone innowacje pedagogiczne,
 • realizacja przedsięwzięć, np. działań promujących szkołę,
 • realizacja apeli.

Przy sporządzaniu wniosku i uzasadnienia dyrektor może posłużyć się między innymi arkuszami obserwacji zajęć, listami pochwalnymi, sprawozdaniami nauczyciela z realizacji zadań statutowych, z osiągnięć edukacyjnych uczniów, czy zaświadczeniami/świadectwami/dyplomami dotyczącymi realizowanych form doskonalenia zawodowego. 

Pozytywna opinia rady pedagogicznej do nagrody Kuratora Oświaty

Aby nauczyciel otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty, opinia rady pedagogicznej na jego temat musi być pozytywna. W takiej opinii rada może wskazać na fakt, że nauczyciel: 

 • wdraża innowacje,
 • wdraża eksperymenty pedagogiczne,
 • wdraża nowe systemy oceniania,
 • prowadzi zajęcia dodatkowe,
 • stosuje metody aktywizujące,
 • organizuje przedsięwzięcia promujące szkołę,
 • realizuje własne programy nauczania,
 • ma znaczące osiągnięcia w dydaktyce,
 • organizuje uroczystości szkolne. itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Aktualizacja: 2023-06-14

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 178

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty
Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty
17