Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla Nauczyciela

17 

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela jest niezbędne między innymi w przypadku nagrody Kuratora Oświaty, czy nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Aby nauczyciel otrzymał nagrodę, jego kandydaturę musi zgłosić dyrektor szkoły.

W przypadku nagrody kuratora wniosek składa się bezpośrednio do kuratorium, a w przypadku nagrody ministra pismo wnosi się za pośrednictwem kuratorium. Poza uzasadnieniem, do wniosku należy dołączyć też opinię rady pedagogicznej i zgodę nauczyciela na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie są warunki przyznania nagrody nauczycielowi?

Jeśli chodzi o nagrodę kuratora, warunki jej przyznawania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, wyróżnienie może otrzymać jedynie nauczyciel z wyróżniającą oceną pracy.

Kolejny warunek stanowi świadczenie pracy w danej szkole przez okres minimum 2 lat. Nagrody nie może otrzymać nauczyciel, który nie ma na swoim koncie wybitnych osiągnięć w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Chodzi tu o takie osiągnięcia, jak podejmowanie działań innowacyjnych, działanie na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych i socjalnych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Warunkiem otrzymania nagrody kuratora jest również zaaprobowanie wniosku przez radę, czyli pozytywna opinia rady pedagogicznej. 

Jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela?

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela nie powinno być mylone z opinią o nauczycielu do nagrody, czy z oceną pracy nauczyciela. Wniosek o nagrodę kuratora lub ministra ma wskazywać bowiem, za jakie konkretne osiągnięcia pedagog powinien otrzymać wyróżnienie.

Dotyczy to natomiast osiągnięć w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Uzasadnienie nie może być więc ogólne i nie powinno wskazywać takich samych osiągnięć, co wniosek o poprzednią nagrodę (osiągnięcia muszą być “nowe”).

Wniosek nie może odnosić się do przebiegu pracy nauczyciela, jego życiorysu, ukończonych form dokształcania czy doskonalenia zawodowego. Powinien wskazywać natomiast na takie sukcesy, jak wprowadzane innowacje pedagogiczne, czy wdrożone programy autorskie.

Dyrektor może posłużyć się w tym zakresie między innymi listami pochwalnymi, notatkami służbowymi z realizacji przedsięwzięć, arkuszami obserwacji, sprawozdaniami z osiągnięć uczniów, z realizacji zadań statutowych, a także zaświadczeniami czy świadectwami ze zrealizowanych form doskonalenia zawodowego.

Opinia rady pedagogicznej do nagrody dla nauczyciela

Aby nauczyciel otrzymał nagrodę, wniosek dyrektora w tej sprawie powinien zostać pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Rada swoją opinię wydaje w formie uchwały. Jako osiągnięcia pedagoga może wskazać następujące działania:

  • wdrażanie innowacji,
  • wdrażanie eksperymentów pedagogicznych,
  • opracowywanie własnych programów nauczania,
  • organizacja przedsięwzięć,
  • organizacja uroczystości szkolnych,
  • stosowanie nowych systemów oceniania,
  • stosowanie aktywizujących metod nauczania, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla Nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla Nauczyciela

Aktualizacja: 2023-06-14

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 147

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela
Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla Nauczyciela
17