Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody – wzór

17 

Za swoje osiągnięcia nauczyciel może zostać nagrodzony między innymi nagrodą dyrektora, nagrodą ministra, nagrodą kuratora oświaty lub nagrodą prezydenta miasta.

O zgłoszeniu pedagoga do nagrody lub o jej przyznaniu zawsze decyduje dyrektor szkoły. Do wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektor musi dołączyć jednak opinię rady pedagogicznej.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie są zasady przyznawania nagród nauczycielom?

Kryteria oraz tryb przyznawania nagród nauczycielom zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Zasadniczo, pedagog może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Musi jednak spełnić wcześniej określone kryteria. W przypadku nagrody ministra lub kuratora oświaty jest to co najmniej 2-letni staż pracy oraz uzyskanie wyróżniającej oceny pracy.

Nagroda może zostać  przyznana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Aby wniosek o nagrodę był uzasadniony, pedagog powinien wypełniać takie zadania jak:

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • praca organizacyjna na rzecz szkoły,
 • rozwiązywanie problemów o charakterze socjalnym lub wychowawczym,
 • działania innowacyjne,
 • działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Wszystkie wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli dyrektor składa za pośrednictwem kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do wniosku dołącza się pozytywną opinię rady pedagogicznej.

Nauczyciel może otrzymać także nagrodę dyrektora lub prezydenta miasta. Dotyczy to tych pedagogów, którzy pracują w danej placówce od co najmniej jednego roku. Nagrody dyrektora przyznawane są między innymi za:

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych,
 • rozwój zawodowy,
 • aktywny udział w akcjach promujących szkołę,
 • pracę z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,
 • wdrażanie innowacji, własnych programów edukacyjnych i eksperymentów pedagogicznych.

W przypadku nagrody prezydenta miasta do wniosku dyrektora dołącza się nie tylko opinię rady pedagogicznej, ale także opinię rady szkoły.

Nagrodę prezydenta miasta może otrzymać nauczyciel, który odnosi duże sukcesy w dydaktyce i wychowaniu, prowadzi zajęcia z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, opracowuje własne programy nauczania czy też wdraża eksperymenty pedagogiczne.

Jak wygląda przykładowa opinia rady o nauczycielu do nagrody?

Opinia rady o nauczycielu do nagrody musi zawierać między innymi datę posiedzenia rady, a także opinię o pracy nauczyciela, opartą na kryteriach przyznawania nagród.

Opinia rady może być pozytywna lub negatywna, a decyzję w tej sprawie podejmuje się w ramach głosowania, które stanowi podstawę uchwały. Kryteria stosowane przy sporządzaniu opinii to między innymi:

 • znaczące osiągnięcia w dydaktyczne i wychowawcze,
 • opracowywanie i realizacja własnych programów nauczania,
 • organizacja uroczystości szkolnych,
 • stosowanie aktywnych i aktywizujących metod nauczania,
 • prowadzenie zajęć z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,
 • wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody - wzór

Aktualizacja: 2023-06-14

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 232

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody - wzór
Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody - wzór
17