Umowa agencyjna – wzór

17 

Umowa agencyjna jest zawierana między przedsiębiorcami a przedstawicielami, czyli agentami. W ramach umowy agencyjnej agent przyjmujący zlecenie, zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie, za wynagrodzeniem.

Przygotowując umowę agencyjną, warto posiłkować się sprawdzonym, gotowym do wypełnienia wzorem umowy agencyjnej, który zawiera wszystkie wymagane elementy formalne typowe dla takiego dokumentu. Pismo wystarczy pobrać, uzupełnić i wydrukować.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Stronami umowy agencyjnej są zlecający i przyjmujący zlecenie, przy czym zleceniobiorcą musi być przedsiębiorca, którego działalność spełnia kryteria działalności gospodarczej.

Zawarcie umowy agencyjnej zobowiązuje agenta do pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zlecającego za ustalonym wynagrodzeniem. Agent nie tylko wyszukuje klientów dla dającego zlecenie, ale również zawiera z nimi umowy w jego imieniu.

W umowie agencyjnej należy określić przede wszystkim sposób naliczania wynagrodzenia dla agenta. Wynagrodzenie to może być zaś zależne od liczby lub wysokości zawartych przez niego umów, bądź też ustalane na podstawie wartości rynkowych przyjętych w stosunkach wykonywania danego rodzaju czynności.

W ramach umowy agencyjnej strony powinny uregulować także wzajemne prawa i obowiązki. Agent ma obowiązek między innymi dostarczać zleceniodawcy wszelkie informacje mające znaczenie dla tego podmiotu, a dający zlecenie powinien przekazywać agentowi dokumenty i niezbędne informacje do właściwej realizacji obowiązków zawartych w umowie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa agencyjna – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Umowa agencyjna - wzór

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

umowa-agencyjna-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa agencyjna - wzór
17