Opinia o współpracy z rodzicami do Sądu – wzór

17 

Opinia o współpracy z rodzicami do sądu może zostać wydana przez żłobek, przedszkole czy szkołę.

Placówki oświatowe mają obowiązek przygotowania takiej opinii w przypadku, kiedy o ich wydanie wnosi taki podmiot jak sąd rodzinny, kurator sądowy, policja, czy ośrodek pomocy społecznej.

Szkoły nie muszą natomiast wydawać opinii o rodzicach na ich własny wniosek – rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii o ich dziecku. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na jaki cel sporządza się opinię o współpracy z rodzicami do sądu?

Opinia o współpracy z rodzicami do sądu wiąże się ze sprawami rodzicielskimi, takimi jak rozwód lub separacja i ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, czy ustalenie kontaktów z dziećmi.

Taki dokument ma znaczenie również w kontekście ewentualnego ograniczenia, zawieszenia, odebrania czy przywrócenia rodzicom praw rodzicielskich. Podobnej opinii może potrzebować także MOPS czy policja.

Ośrodek pomocy społecznej często wnosi o wydanie opinii na temat rodziców dziecka, kiedy rozważa możliwość objęcia rodziny pomocą Asystenta. Zasadniczo, jeśli opinia o współpracy z rodzicami do sądu jest pozytywna, może pomóc im odzyskać pełnię praw rodzicielskich, które zostały im odebrane, ograniczone lub zawieszone.

Natomiast negatywna opinia może doprowadzić do podjęcia trudnej decyzji o ograniczeniu kontaktu rodziców z dzieckiem. Sąd zawsze kieruje się bowiem przede wszystkim dobrem małoletniego.

Jakie informacje powinna zawierać opinia o współpracy z rodzicami do sądu?

Opinię o współpracy z rodzicami do sądu najczęściej przygotowuje wychowawca klasy, do której uczęszcza dany uczeń. Nauczyciel ma bowiem najdłuższą historię współpracy z rodzicami i posiada najwięcej informacji na temat danego dziecka.

W opinii o współpracy z rodzicami pedagog może odnieść się do takich kwestii jak:

 • relacje między rodzicami,
 • umiejętność komunikacji,
 • gotowość do podejmowania wspólnych decyzji w sprawie dziecka,
 • poszanowanie roli drugiego rodzica,
 • uczestnictwo rodziców w codziennych obowiązkach i aktywnościach związanych z opieką nad dzieckiem, 
 • zachowanie rodziców wobec siebie nawzajem i wobec dziecka,
 • elastyczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących dziecka,
 • skłonność do szkodzenia dziecku,
 • skłonność do utrudniania relacji między dzieckiem a drugim rodzicem.

Dla sądu istotne będą informacje o tym, jak rodzice dzielą się obowiązkami związanymi ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, czyli między innymi: kto odbiera i przyprowadza dziecko, kto przychodzi na spotkania z rodzicami, czy rodzice wspólnie pojawiają się w szkole na uroczystościach, itd. 

Jakie znaczenie ma dla sądu opinia o współpracy z rodzicami?

Z treści opinii o współpracy z rodzicami sąd wyciągnie dla siebie wnioski dotyczące przede wszystkim tego, czy:

 • rodzice prawidłowo wypełniają swoje obowiązki wobec dziecka,
 • kontakt z rodzicami jest dla dziecka czymś dobrym, czy szkodliwym,
 • który z rodziców lepiej sprawdzi się w roli stałego opiekuna dla dziecka – z którym rodzicem dziecko powinno zamieszkać.

Na tej podstawie sąd będzie w stanie ocenić również, czy rodzice mogą pełnić rolę opiekunów prawnych, czy prawa rodzicielskie powinny zostać im odebrane, zawieszone lub ograniczone. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o współpracy z rodzicami do Sądu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o współpracy z rodzicami do Sądu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 144

Opinia o współpracy z rodzicami do sądu wzór
Opinia o współpracy z rodzicami do Sądu - wzór
17