Wzór umowy o zachowanie poufności

17 

Umowa o zachowaniu poufności, inaczej NDA (non-disclosure agreement) to umowa, którą najczęściej zawierają ze sobą podmioty gospodarcze lub firma i jej pracownik. Kontrakt zobowiązuje strony do zawarcia w tajemnicy ściśle określonych informacji.

Do przygotowania takiej umowy warto wykorzystać gotowy wzór – wzór umowy o zachowanie poufności. Będzie on przydatny przy umowach handlowych, umowach z pracownikami czy umowach z podwykonawcami. Druk jest gotowy do wypełnienia i zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa o zachowaniu poufności zobowiązuje strony do zachowania określonych informacji w tajemnicy. Jest ona sporządzana zgodnie z zasadą swobody umów. Jej treść bywa więc różna, a strony mogą dostosować ją do swoich potrzeb w taki sposób, aby nie naruszać przy tym przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. 

W umowie o zachowaniu poufności należy w sposób wyczerpujący określić, jakie informacje mają zostać zachowane w tajemnicy, a także wskazać czas trwania umowy, cel zachowania poufności, środki bezpieczeństwa, jakie powinny zostać zastosowane przez strony, skutki niedochowania postanowień umowy i działania, które mają zostać podjęte po zakończeniu umowy.

Umowa NDA może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Kluczowe jest natomiast wskazanie w niej konsekwencji niezachowania tajemnicy, na przykład kar umownych określonej wysokości.

Poza tym, w ramach takiej umowy strony mogą dochodzić także odszkodowania za szkody wyrządzone złamaniem umowy. Konieczne jest jednak wykazanie istnienia szkody z winy strony, która nie zachowała tajemnicy, czyli złamała postanowienia umowy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy o zachowanie poufności”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy o zachowanie poufności

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

wzor-umowy-o-zachowanie-poufnosci
Wzór umowy o zachowanie poufności
17